Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 590/2008 privind constituirea Comitetului consultativ pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați (versiune codificată)
Număr celex: 32008D0590

Modificări (...)

În vigoare de la 18 iulie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 16 iunie 2008
privind constituirea Comitetului consultativ pentru
egalitatea de șanse între femei și bărbați
(versiune codificată)
(2008/590/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1) Decizia 82/43/CEE a Comisiei din 9 decembrie 1981 privind constituirea Comitetului consultativ pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați(1) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (2). Este necesar, din motive de claritate și raționalizare, să se codifice decizia menționată.

(2) Egalitatea între bărbați și femei este esențială pentru demnitatea umană și democrație și reprezintă un principiu fundamental al dreptului comunitar, al constituțiilor și legislațiilor statelor membre și al convențiilor internaționale și europene.

(3) Aplicarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați trebuie stimulată printr-o mai bună colaborare și printr-un schimb de păreri și de experiență între organismele care, în statele membre, au sarcina specială de a promova egalitatea șanselor, pe de o parte, și Comisie, pe de altă parte.

(4) Punerea în aplicare completă a directivelor, a recomandărilor și a rezoluțiilor adoptate de Consiliu în domeniul șanselor egale poate fi grăbită considerabil cu sprijinul organismelor naționale care au la dispoziție o rețea de informare specializată.

(5) Pregătirea și punerea în aplicare a acțiunilor Comunității referitoare la încadrarea în muncă a femeilor, la îmbunătățirea situației femeilor care desfășoară activități independente și a celor care lucrează în agricultură, precum și promovarea egalității de șanse presupun o colaborare strânsă cu instituțiile specializate din statele membre.

(6) În consecință, e necesar un cadru instituționalizat care să permită consultarea regulată a acestor instituții,

DECIDE:

___________

(1) JO L 20, 28.1.1982, p. 35. Decizie modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

(2) A se vedea anexa I.

Articolul 1

Se instituie pe lângă Comisie Comitetul consultativ pentru egalitatea de șanse între bărbați și femei, denumit în continuare "Comitetul".

Articolul 2

(1) Comitetul sprijină Comisia în proiectarea și punerea în aplicare a acțiunilor Comunității destinate promovării egalității de șanse între femei și bărbați și promovează schimburile permanente de experiență, politici și practici relevante între statele membre și diversele părți implicate.

(2) Pentru a atinge obiectivele prevăzute la alineatul (1), Comitetul:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...