Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 579/2008 privind semnarea și încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului internațional privind cafeaua din 2007
Număr celex: 32008D0579

Modificări (...)

În vigoare de la 15 iulie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 16 iunie 2008
privind semnarea și încheierea, în numele Comunității Europene, a
Acordului internațional privind cafeaua din 2007 (2008/579/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Prin Rezoluția nr. 431 din 28 septembrie 2007, Consiliul internațional al cafelei a aprobat textul Acordului internațional privind cafeaua din 2007.

(2) Acordul internațional privind cafeaua din 2007 a fost negociat pentru a înlocui Acordul internațional privind cafeaua din 2001, care a fost prelungit până la 30 septembrie 2008.

(3) Acordul internațional privind cafeaua din 2007 rămâne deschis pentru semnare și depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare până la 31 august 2008.

(4) Comunitatea este parte la Acordul internațional privind cafeaua din 2001 și, în consecință, este în interesul său să aprobe Acordul internațional privind cafeaua din 2007 care îl înlocuiește,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Comunității Europene, Acordul internațional privind cafeaua din 2007.

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească, până la 31 august 2008, persoana împuternicită să semneze acordul și să depună instrumentul de aprobare în numele Comunității, precum și declarația anexată la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 16 iunie 2008.

Pentru Consiliu
Președintele
D. RUPEL

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...