Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 578/2008 privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei
Număr celex: 32008D0578

Modificări (...)

În vigoare de la 15 iulie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 februarie 2008
privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Consiliul
Europei cu privire la cooperarea între Agenția pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei (2008/578/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(1) prevede instituirea unei cooperări strânse între agenție și Consiliul Europei.

(2) Comisia a negociat, în numele Comunității Europene, un acord cu Consiliul Europei între Comunitatea Europeană și Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei (denumit în continuare "acordul").

(3) În consecință, acordul ar trebui să fie semnat și aprobat,

DECIDE:

___________

(1) JO L 53, 22.2.2007, p. 1.

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se aprobă, în numele Comunității, Acordul între Comunitatea Europeană și Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei, astfel cum prevede articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului.

Textul acordului se anexează prezentei decizii.

Articolul 2

Prin prezenta decizie, președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul în vederea exprimării acordului Comunității de a-și asuma obligații(1).

___________

(1) Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin grija Secretariatului General al Consiliului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...