Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 544/2009 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor și lacurilor de interior [notificată cu numărul C(2008) 4453] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009D0544

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iulie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte ecologice esențiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe categorii de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene.

(3) Regulamentul prevede, de asemenea, că reevaluarea criteriilor de etichetare ecologică și a cerințelor asociate de evaluare și verificare trebuie să aibă loc în timp util, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru categoria de produse în cauză.

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc o reevaluare a criteriilor ecologice prevăzute în Decizia 2002/739/CE a Comisiei din 3 septembrie 2002 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru vopsele și lacuri de interior și de modificare a Deciziei 1999/10/CE(2). Aceste criterii ecologice și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile până la 28 februarie 2009.

(5) Având în vedere această reevaluare, pentru a reflecta progresele științifice și evoluția pieței, ar trebui modificată definiția grupului de produse și stabilite noi criterii ecologice.

(6) Prin urmare, Decizia 2002/739/CE ar trebui înlocuită.

(7) Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente ar trebui să fie valabile până la patru ani de la data notificării prezentei deciziei.

(8) Ar trebui acordată o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru vopsele și lacuri de interior înainte de 18 august 2008 sau care au solicitat acordarea etichetei înainte de 18 august 2008, astfel încât aceștia să dispună de suficient timp pentru a-și adapta produsele în vederea îndeplinirii criteriilor și cerințelor revizuite. Pentru asigurarea certitudinii juridice, până la 28 februarie 2009 producători pot depune solicitări conform criteriilor prevăzute în Decizia 2002/739/CE sau conform criteriilor stabilite prin prezenta decizie. După această dată, ar trebui aplicate numai criteriile prevăzute în prezenta decizie.

(9) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

____________

(1) JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

(2) JO L 236, 4.9.2002, p. 4.

Articolul 1

(1) Categoria de produse "vopsele și lacuri de interior" cuprinde vopsele și lacurile decorative, baițuri și produse similare, conform definiției de la alineatul (2), destinate utilizatorilor profesioniști și amatori, concepute în primul rând pentru interior și comercializate ca atare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...