Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 543/2009 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor și lacurilor de exterior [notificată cu numărul C(2008) 4452] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009D0543

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iulie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte ecologice esențiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice pentru etichetele ecologice, pe categorii de produse.

(3) Este necesar să se adopte o nouă decizie de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor și lacurilor de exterior.

(4) Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de trei ani.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe proiectele de criterii elaborate de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene, instituit în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(6) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

____________

(1) JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

Articolul 1

(1) Grupul de produse "vopsele și lacuri de exterior" include vopsele și lacuri de exterior decorative și de protecție, baițuri și produse similare utilizate pentru clădiri și mobilă, podele și garduri de exterior, conform alineatului (2), destinate utilizatorilor amatori sau profesioniști, concepute, în primul rând, pentru uz exterior și comercializate ca atare.

Această categorie de produse include, inter alia, acoperiri și vopsele pentru podele; produse nuanțate de către distribuitori, la cererea decoratorilor amatori sau profesioniști; sisteme de nuanțare; vopsele decorative în formulă lichidă sau solidă care au fost precondiționate, nuanțate sau preparate de către producător pentru a răspunde nevoilor clienților, inclusiv vopsele pentru lemn, baițuri pentru lemn și pontoane, acoperiri pentru zidărie și acoperiri de finisare pentru suprafețe metalice (cu excepția acoperirilor de finisare și a grundurilor anticorosive), precum și grunduri (și substraturi) pentru aceste sisteme de produse.

(2) "Vopsea" înseamnă un material pigmentat de acoperire, sub formă lichidă, de pastă sau pulbere, care, aplicat pe un suport, formează o peliculă opacă cu rol protector, decorativ sau cu proprietăți tehnice specifice.

"Lac" înseamnă un material de acoperire transparent care, aplicat pe un suport, formează o peliculă solidă, transparentă, cu rol protector, decorativ sau cu proprietăți tehnice specifice.

După aplicare, vopseaua sau lacul se usucă și formează un strat solid, aderent și protector.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...