Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 477/2008 privind armonizarea benzii de frecvențe 2 500-2 690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2008) 2625] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008D0477

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 24 iunie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 13 iunie 2008
privind armonizarea benzii de frecvențe 2 500-2 690 MHz pentru sistemele
terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în
cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2008) 2625] (Text cu
relevanță pentru SEE) (2008/477/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio)(1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Comisia a sprijinit o utilizare mai flexibilă a spectrului în comunicarea sa intitulată "Acces rapid la spectrul de frecvențe pentru serviciile de comunicații fără fir prin mărirea flexibilității" (2), în care se referă, printre altele, la banda de 2 500-2 690 MHz. Neutralitatea tehnologică și neutralitatea serviciilor au fost subliniate de către statele membre în avizul Grupului pentru politica spectrului radio (RSPG) asupra WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services - politica privind accesul pe suport radio pentru serviciile de comunicații electronice) din 23 noiembrie 2005, ca fiind obiective de politică importante, în vederea unei utilizări mai flexibile a spectrului. Mai mult, conform avizului respectiv, aceste obiective de politică nu trebuie să fie impuse brusc, ci progresiv, astfel încât să se evite perturbarea pieței.

(2) Desemnarea benzii 2 500-2 690 MHz pentru sistemele capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice reprezintă un element important în ceea ce privește convergența sectoarelor de comunicații mobile, fixe și de radiodifuziune, care ține cont de inovația tehnică. Serviciile oferite în această bandă de frecvențe ar trebui să fie destinate, în principal, accesului utilizatorului final la comunicațiile de bandă largă.

(3) Se prevede că serviciile de comunicații electronice de bandă largă pe suport radio, pentru care urmează să se desemneze banda 2 500-2 690 MHz, vor fi, în mare parte, paneuropene, în sensul că utilizatorii unor astfel de servicii de comunicații electronice într-un stat membru să poată avea, de asemenea, acces la servicii echivalente în orice alt stat membru.

(4) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE, la data de 5 iulie 2006, Comisia a acordat Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (denumită în continuare "CEPT") mandatul de a dezvolta condiții tehnice cât mai puțin restrictive pentru benzile de frecvențe avute în vedere în cadrul WAPECS.

(5) Ca răspuns la acest mandat, CEPT a publicat un raport (Raportul 19 al CEPT) cu privire la condițiile tehnice cât mai puțin restrictive pentru benzile de frecvențe avute în vedere în cadrul WAPECS. Acest raport conține condiții tehnice și orientări privind aplicarea unor condiții cât mai puțin restrictive pentru stațiile de bază și terminale care operează în banda 2 500-2 690 MHz, care sunt adecvate gestionării riscului de interferențe prejudiciabile, atât pe teritoriul național, cât și în afara acestuia, fără a fi impusă utilizarea unei anumite tehnologii, pe baza parametrilor optimizați pentru utilizarea cea mai probabilă a benzii.

(6) În conformitate cu Raportul 19 al CEPT, această decizie introduce conceptul de măști BEM (Block Edge Masks), aceștia sunt parametri tehnici care se aplică întregului bloc de frecvențe al unui utilizator specific, independent de numărul de canale necesare tehnologiei alese de acesta. Aceste măști sunt destinate să facă parte din condițiile de autorizare pentru utilizarea spectrului. Acestea acoperă atât emisiile în cadrul blocului de frecvențe (adică puterea semnalului emis în cadrul blocului), cât și emisiile în afara blocului de frecvențe (adică emisia în afara blocului). Acestea reprezintă cerințe normative destinate gestionării riscului de interferențe prejudiciabile între rețele vecine și nu aduc atingere limitelor stabilite de standardele pentru echipamente în temeiul Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (Directiva R&TTE)(3).

(7) Desemnarea și punerea la dispoziție a benzii 2 5002 690 MHz, în conformitate cu rezultatele mandatului CEPT, recunosc faptul că există și alte aplicații în această bandă. În Raportul ECC 45 al Comitetului pentru comunicații electronice au fost dezvoltate criterii de partajare adecvate pentru coexistența anumitor sisteme. Pentru alte sisteme și servicii, criteriile de partajare adecvate pentru coexistență se pot baza pe considerente de ordin național.

(8) Pentru a realiza compatibilitatea, este necesară o separare de 5 MHz între marginile blocurilor de frecvențe utilizate pentru o exploatare nerestricționată TDD (time division duplex - duplex cu diviziune în timp) și FDD (frequency division duplex - duplex cu diviziune în frecvență) sau între două rețele nesincronizate care operează în mod TDD. Această separare trebuie realizată fie neutilizând aceste blocuri de 5 MHz și lăsându-le ca benzi de gardă, fie printr-o utilizare care respectă parametrii măștii BEM restricționate când acestea sunt adiacente unui bloc FDD (uplink - legătură ascendentă) sau se află între două blocuri TDD, fie printr-o utilizare care respectă parametrii măștilor BEM - restricționate sau nerestricționate -, când acestea sunt adiacente unui bloc FDD (downlink - legătură descendentă). Orice utilizare a unei benzi de gardă de 5 MHz este supusă unui risc sporit de interferențe.

(9) Rezultatele mandatului CEPT trebuie să devină aplicabile în Comunitate și să fie puse în practică de către statele membre de îndată, ținându-se seama de cerințele sporite, identificate în studiile la nivel european și global, pentru servicii de comunicații electronice terestre care oferă comunicații de bandă largă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...