Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 431/2008 de autorizare a anumitor state membre în vederea ratificării sau a aderării la Convenția de la Haga din 1996 asupra competenței, legii aplicabile, recunoașterii, executării și cooperării privind răspunderea părintească și măsurile de protecție a copiilor, în interesul Comunității Europene, și de autorizare a anumitor state membre în vederea efectuării unei declarații privind aplicarea normelor interne relevante de drept comunitar
Număr celex: 32008D0431

Modificări (...)

În vigoare de la 11 iunie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 5 iunie 2008
de autorizare a anumitor state membre în vederea ratificării sau a
aderării la Convenția de la Haga din 1996 asupra competenței, legii
aplicabile, recunoașterii, executării și cooperării privind
răspunderea părintească și măsurile de protecție a copiilor, în
interesul Comunității Europene, și de autorizare a anumitor state
membre în vederea efectuării unei declarații privind aplicarea
normelor interne relevante de drept comunitar (2008/431/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul (1), coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Comunitatea acționează în vederea creării unui spațiu judiciar comun bazat pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești.

(2) Convenția asupra competenței, legii aplicabile, recunoașterii, executării și cooperării privind răspunderea părintească și măsurile de protecție a copiilor, încheiată la 19 octombrie 1996 în cadrul Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat (denumită în continuare "convenția"), reprezintă o contribuție valoroasă la protecția copiilor la nivel internațional. Prin urmare, este de dorit ca dispozițiile acestei convenții să fie aplicate cât mai curând posibil.

(3) Decizia 2003/93/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002(2) a autorizat statele membre să semneze convenția în interesul Comunității. Acele state care erau state membre ale Comunității la momentul respectiv au semnat convenția la 1 aprilie 2003, cu excepția Țărilor de Jos, care o semnaseră deja anterior. Alte state membre, care nu erau state membre ale Comunității la 1 aprilie 2003, au semnat, de asemenea, convenția.

(4) La adoptarea Deciziei 2003/93/CE, Consiliul și Comisia au convenit că decizia va fi urmată de o propunere a Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre în vederea ratificării convenției sau în vederea aderării la aceasta, în interesul Comunității, la momentul oportun.

(5) O serie de state membre au ratificat deja convenția sau au aderat la aceasta.

(6) Anumite articole ale convenției aduc atingere legislației secundare comunitare privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, în special Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești(3). Statele membre își păstrează competențele în domeniile aflate sub incidența convenției care nu aduc atingere dreptului comunitar. Comunitatea și statele membre au, deci, competențe partajate în încheierea convenției.

(7) În conformitate cu convenția, numai statele suverane pot fi parte la aceasta. Din acest motiv, Comunitatea nu poate să ratifice convenția sau să adere la aceasta.

(8) Prin urmare, Consiliul ar trebui să autorizeze statele membre, în mod excepțional, să ratifice convenția sau să adere la aceasta în interesul Comunității, în condițiile prevăzute în prezenta decizie, dar nu acele state membre care au ratificat deja convenția sau au aderat deja la aceasta.

(9) Pentru a garata aplicarea normelor comunitare privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în cadrul Comunității, articolul 2 din Decizia 2003/93/CE a impus statelor membre să facă o declarație la semnarea convenției.

(10) Statele membre care au semnat convenția la 1 aprilie 2003 au făcut la momentul respectiv declarația prevăzută la articolul 2 din Decizia 2003/93/CE. Alte state membre, care nu au semnat convenția în conformitate cu Decizia 2003/93/CE, au făcut declarația după aderarea lor la Uniunea Europeană. Cu toate acestea, anumite state membre nu au făcut declarația și, prin urmare, ar trebui să facă în acest moment declarația prevăzută la articolul 2 din prezenta decizie.

(11) Statele membre care, prin prezenta decizie, sunt autorizate să ratifice convenția sau să adere la aceasta ar trebui să facă aceste demersuri simultan. Prin urmare, statele membre în cauză ar trebui să facă schimb de informații privind stadiul procedurilor lor de ratificare sau de aderare, pentru a pregăti depunerea simultană a instrumentelor lor de ratificare sau de aderare.

(12) Regatul Unit și Irlanda participă la adoptarea și la aplicarea prezentei decizii.

(13) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu i se aplică,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...