Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 421/2008 privind aplicarea în Confederația Elvețiană a dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen
Număr celex: 32008D0421

Modificări (...)

În vigoare de la 07 iunie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 5 iunie 2008
privind aplicarea în Confederația Elvețiană a dispozițiilor acquis-ului
Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen
(2008/421/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (denumit în continuare "acordul") (1), semnat la 26 octombrie 2004(2) și care a intrat în vigoare la 1 martie 2008(3), în special articolul 15 alineatul (1),

întrucât:

(1) Articolul 15 alineatul (1) din acord prevede că dispozițiile acquis-ului Schengen se aplică în Confederația Elvețiană numai în temeiul unei decizii a Consiliului în acest sens, după verificarea îndeplinirii condițiilor necesare aplicării respectivului acquis.

(2) Consiliul a verificat asigurarea de către Confederația Elvețiană a unor niveluri satisfăcătoare de protecție a datelor, prin parcurgerea următorilor pași:

A fost înaintat un chestionar complet Confederației Elvețiene, iar răspunsurile acesteia au fost înregistrate, după care au fost întreprinse vizite de verificare și evaluare în Confederația Elvețiană, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile, definite în Decizia Comitetului Executiv de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen [denumită în continuare "SCH/Com-ex (98) 26 def."] (4), în domeniul protecției datelor.

(3) La 5 iunie 2008, Consiliul a ajuns la concluzia că au fost îndeplinite condițiile din acest domeniu de către Confederația Elvețiană. Prin urmare, este posibilă stabilirea unei date de la care acquis-ul Schengen referitor la Sistemul de Informații Schengen (denumit în continuare "SIS") poate fi aplicat în Confederația Elvețiană.

(4) Intrarea în vigoare a prezentei decizii ar trebui să permită transferul de date SIS reale către Confederația Elvețiană. Utilizarea propriu-zisă a acestor date ar trebui să permită Consiliului să verifice, prin intermediul procedurilor de evaluare Schengen aplicabile, astfel cum sunt definite în SCH/Com-ex (98) 26 def., corectitudinea aplicării dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS în Confederația Elvețiană. În urma efectuării acestor evaluări, Consiliul ar trebui să adopte o decizie privind eliminarea controalelor la frontierele interne cu Confederația Elvețiană.

(5) Acordul dintre Confederația Elvețiană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei cu privire la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă în Elveția, Islanda sau Norvegia prevede intrarea sa în vigoare cu privire la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen la data intrării în vigoare a acordului.

(6) Ar trebui să fie adoptată o decizie distinctă a Consiliului care să stabilească o dată pentru eliminarea controalelor la frontierele interne. Până la data eliminării controalelor, stabilită prin respectiva decizie, ar trebui să fie impuse anumite restricții privind utilizarea SIS,

DECIDE:

___________

(1) JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(2) Decizia 2004/849/CE a Consiliului (JO L 368, 15.12.2004, p. 26) și Decizia 2004/860/CE a Consiliului (JO L 370, 17.12.2004, p. 78).

(3) Decizia 2008/146/CE a Consiliului (JO L 53, 27.2.2008, p. 1) și Decizia 2008/149/JAI a Consiliului (JO L 53, 27.2.2008, p. 50).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...