Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 411/2008 privind armonizarea benzii de frecvențe 3 400-3 800 MHz pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2008) 1873] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008D0411

Modificări (...)

În vigoare de la 04 iunie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 21 mai 2008
privind armonizarea benzii de frecvențe 3 400-3 800 MHz pentru sisteme
terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în
cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2008) 1873]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2008/411/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio)(1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Comisia a sprijinit o utilizare mai flexibilă a spectrului în comunicarea sa privind "Accesul rapid la spectrul de frecvențe pentru serviciile de comunicații electronice fără fir prin mărirea flexibilității" (2), în care se referă, printre altele, la banda 3 400-3 800 MHz. Neutralitatea tehnologică și neutralitatea serviciilor au fost subliniate de către statele membre în avizul Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPG) asupra WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services - "Politica privind accesul fără fir pentru serviciile de comunicații electronice") din 23 noiembrie 2005, în vederea unei utilizări mai flexibile a spectrului. Mai mult, conform avizului respectiv, aceste obiective de politică nu trebuie să fie impuse în mod brutal, ci progresiv, astfel încât să se evite perturbarea pieței.

(2) Desemnarea benzii 3 400-3 800 MHz pentru aplicații fixe, nomadice și mobile reprezintă un element important care implică convergența sectoarelor de comunicații mobile, fixe și de radiodifuziune, precum și care reflectă inovația tehnică. Serviciile oferite în această bandă de frecvențe ar trebui să fie destinate, în principal, accesului utilizatorului final la comunicațiile de bandă largă.

(3) Se prevede că serviciile de comunicații electronice de bandă largă pe suport radio, pentru care urmează să se desemneze banda 3 400-3 800 MHz, vor fi, în mare parte, paneuropene, în sensul că utilizatorii acestor servicii de comunicații electronice dintr-un stat membru vor putea, de asemenea, să aibă acces la servicii echivalente în orice alt stat membru.

(4) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE, Comisia a acordat un mandat la data de 4 ianuarie 2006 Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (denumită în continuare "CEPT") pentru a identifica condițiile privind punerea la dispoziție de benzi de frecvențe radio armonizate în cadrul UE pentru aplicații de acces pe suport radio de bandă largă (BWA - Broadband Wireless Access).

(5) Ca răspuns la acest mandat, CEPT a publicat un raport (Raportul 15 al CEPT) cu privire la accesul fără fir în bandă largă (BWA), în care se concluzionează că instalarea de rețele fixe, nomadice și mobile este fezabilă din punct de vedere tehnic în banda de frecvențe 3 400-3 800 MHz, în condițiile tehnice descrise în Decizia ECC/DEC/(07)02 și în Recomandarea ECC/REC/(04)05 ale Comitetului pentru comunicații electronice.

(6) Rezultatele mandatului CEPT trebuie să devină aplicabile în Comunitate și puse în aplicare de îndată de către statele membre, ținându-se seama de cererea pieței în favoarea introducerii de servicii de comunicații electronice terestre care oferă acces de bandă largă în aceste benzi. Având în vedere diferențele existente cu privire la utilizarea actuală și la cererea pieței pentru subbenzile 3 400-3 600 MHz și 3 600-3 800 MHz la nivel național, ar trebui să se stabilească un termen diferit pentru desemnarea și disponibilitatea celor două subbenzi.

(7) Prin desemnarea și punerea la dispoziție a benzii 3 400-3 800 MHz, în conformitate cu mandatul privind BWA, se recunoaște faptul că există și alte aplicații în aceste benzi și nu se exclude utilizarea viitoare a acestora de către alte sisteme și servicii cărora aceste benzi le sunt atribuite în conformitate cu Regulamentul radiocomunicațiilor al UIT (desemnare pe o bază neexclusivă). În Raportul 100 al Comitetului pentru comunicații electronice s-au elaborat criterii de partajare adecvate de coexistență cu alte sisteme și servicii în aceeași bandă sau în benzi adiacente. Acest raport confirmă, printre altele, că partajul cu serviciile prin satelit este adesea fezabil, având în vedere gradul de răspândire a acestora în Europa, cerințele de separare geografică și evaluarea de la caz la caz a topografiei reale a terenului.

(8) BEM (Block Edge Masks) sunt parametri tehnici care se aplică întregului bloc de frecvențe al unui utilizator specific, independent de numărul de canale necesare tehnologiei alese de acesta. Aceste măști sunt destinate să facă parte din regimul de autorizare pentru utilizarea spectrului. Acestea acoperă atât emisiile în cadrul blocului de frecvențe (adică puterea semnalului emis în cadrul blocului), cât și emisiile în afara blocului de frecvențe (adică emisia în afara blocului). Acestea reprezintă cerințe normative destinate gestionării riscului de interferențe prejudiciabile între rețele vecine și nu aduc atingere limitelor stabilite de standardele pentru echipamente în temeiul Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora(3).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...