Comisia Comunității Economice Europene

Regulamentul nr. 83/2007 privind dispozițiile uniforme pentru omologarea vehiculelor în ceea ce privește emisia de gaze poluante în conformitate cu cerințele privind carburantul
Număr celex: 32008R0083

Modificări (...)

În vigoare de la 06 mai 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 83 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației
Națiunilor Unite (CEE-ONU) - dispoziții uniforme privind omologarea
vehiculelor în ceea ce privește emisia de gaze poluante în conformitate
cu cerințele privind carburantul

Doar textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
internațional public. Situația și data intrării în vigoare a
prezentului regulament se verifică în ultima versiune a documentului
privind situația documentului TRANS/WP.29/343, cu statutul CEE-ONU,
disponibil la următoarea adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Revizia 3

Incluzând toate textele valabile până la:

Completarea 6 la seria 05 de amendamente - Data intrării în vigoare: 2 februarie 2007

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiții

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Specificații și încercări

6. Modificări ale tipului de vehicul

7. Extinderea omologării

8. Conformitatea producției (COP)

9. Sancțiuni în cazul neconformității producției

10. Oprirea definitivă a producției

11. Dispoziții tranzitorii

12. Numele și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea testelor de omologare, precum și ale departamentelor administrative

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...