Autoritatea de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb

Decizia nr. 298/2005 privind propunerea de cote diferențiate regional ale contribuțiilor la sistemul de securitate socială în anumite sectoare economice (Norvegia)
Număr celex: 32008D0298

Modificări (...)

În vigoare de la 08 mai 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA AELS
NR. 298/05/COL
din 22 noiembrie 2005
privind propunerea de cote diferențiate regional ale contribuțiilor la
sistemul de securitate socială în anumite sectoare economice (Norvegia)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A AELS(1),

AVÂND ÎN VEDERE Acordul privind Spațiul Economic European(2), în special articolele 61-63 și Protocolul 26,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul între statele AELS privind înființarea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție(3), în special articolul 24,

AVÂND ÎN VEDERE articolul 1 alineatul (2) din Partea I și articolele 4 alineatul (4), 6 și 7 alineatul (5) din Partea a II-a a Protocolului 3 la Acordul între statele AELS privind înființarea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție,

AVÂND ÎN VEDERE liniile directoare ale Autorității(4) cu privire la aplicarea și interpretarea articolelor 61 și 62 din Acordul SEE,

AVÂND ÎN VEDERE Decizia Autorității din 14 iulie 2004 cu privire la dispozițiile de punere în aplicare prevăzute la articolul 27 din Partea a II-a a Protocolului 3 la Acordul privind Supravegherea și Curtea,

AVÂND ÎN VEDERE hotărârea Curții AELS în cauza E-6/98, Guvernul Norvegiei contra Autoritatea de Supraveghere AELS(5),

AVÂND ÎN VEDERE Decizia nr. 172/02/COL a Autorității din 25 septembrie 2002 ce propune măsuri adecvate în privința sistemului de contribuții diferențiate(6) la securitatea socială și scrisoarea autorităților norvegiene din data de 29 octombrie 2002 de acceptare a măsurilor adecvate,

AVÂND ÎN VEDERE Decizia nr. 218/03/COL a Autorității din 12 noiembrie 2003 în privința ajutorului de stat sub forma contribuțiilor la sistemul de securitate socială diferențiate regional(7),

SOLICITÂND părților interesate să-și prezinte observațiile în temeiul prevederilor mai sus menționate(8),

ÎNTRUCÂT:

___________

(1) Denumită în continuare Autoritatea.

(2) Denumit în continuare Acordul SEE.

(3) Denumit în continuare Acordul privind Supravegherea și Curtea.

(4) Orientările privind interpretarea articolelor 61-62 din Acordul SEE și a articolului 1 din Protocolul 3 la Acordul privind Supravegherea și Curtea, adoptate și emise de Autoritatea de Supraveghere a AELS la data de 19 ianuarie 1994, publicate în JO L 231, 3.9.1994, Suplimentul SEE nr. 32. Orientările au fost modificate ultima dată la 17.6.2005 și sunt denumite în continuare Orientări privind ajutoarele de stat.

(5) Cauza E-6/98 Guvernul Norvegiei contra Autoritatea de Supraveghere AELS [1999] Raportul Curții AELS, p. 76.

(6) Decizia nr. 172/02/COL a Autorității de Supraveghere AELS. Toate Deciziile de ajutor de stat ale Autorității de Supraveghere AELS menționate în continuare pot fi găsite pe site-ul Autorității: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...