Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 329/2008 prin care se solicită statelor membre să se asigure că jucăriile magnetice puse pe piață sau puse la dispoziție pe piață includ un avertisment asupra riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătate și siguranță [notificată cu numărul C(2008) 1484] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008D0329

Modificări (...)

În vigoare de la 26 aprilie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 21 aprilie 2008
prin care se solicită statelor membre să se asigure că jucăriile
magnetice puse pe piață sau puse la dispoziție pe piață includ un
avertisment asupra riscurilor pe care acestea le prezintă pentru
sănătate și siguranță [notificată cu numărul C(2008) 1484]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2008/329/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor(1), în special articolul 13,

după consultarea statelor membre,

întrucât:

(1) În conformitate cu Directiva 2001/95/CE și cu Directiva 88/378/CEE a Consiliului din 3 mai 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la siguranța jucăriilor(2), astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE a Consiliului(3), producătorii sunt obligați să introducă pe piață numai jucării sigure.

(2) Directiva 88/378/CEE stabilește cerințele esențiale de siguranță pe care trebuie să le îndeplinească jucăriile pentru a corespunde obiectivelor directivei privind siguranța. De asemenea, directiva prevede că, pentru a facilita stabilirea conformității cu cerințele esențiale de siguranță, organismele europene de standardizare ar trebui să adopte standarde europene privind fabricarea și compoziția jucăriilor. În prezent, riscul prezentat de magneți este inclus în cerința generală privind siguranța din Directiva 88/378/CEE, însă directiva nu stabilește cerințe specifice de siguranță referitoare la riscul prezentat de magneți.

(3) Comitetul European pentru Standardizare (CEN) a publicat standardul european EN 71-1:2005 "Siguranța jucăriilor - Partea I: proprietăți mecanice și fizice", care este o versiune consolidată a standardului armonizat EN 71-1:1998 și a celor 11 modificări ale acestuia. Jucăriile care respectă standardul sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale din Directiva 88/378/CEE, în ceea ce privește cerințele specifice care fac obiectul standardului. Standardul nu include în prezent cerințe tehnice pentru jucării magnetice. În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (a) din Directiva 88/378/CEE, producătorii trebuie să recurgă la o examinare CE de tip în cazul în care un standard armonizat nu reglementează toate riscurile pe care le poate prezenta o jucărie.

(4) În vederea abordării riscurilor specifice prezentate de jucăriile magnetice, la 25 mai 2007, Comisia a mandatat CEN(4), în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și al reglementărilor tehnice(5), ca în termen de 24 de luni să revizuiască standardul european EN 71-1:2005. Până la elaborarea și intrarea în vigoare a standardului revizuit, este necesară abordarea imediată a riscurilor prezentate de jucăriile magnetice, în vederea reducerii la minimum a apariției unor noi accidente provocate copiilor de aceste jucării, prin creșterea gradului de cunoaștere a riscurilor.

(5) Pe lângă cele prevăzute în Directiva 88/378/CEE, siguranța jucăriilor este reglementată prin Directiva 2001/95/CE care stabilește un cadru de supraveghere a pieței pentru produsele de consum. În conformitate cu articolul 13 din Directiva 2001/95/CE, în cazul în care Comisia Europeană constată că anumite produse prezintă un risc important pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, aceasta poate adopta, în anumite circumstanțe, o decizie prin care să ceară statelor membre să ia măsuri temporare destinate în special să limiteze sau să autorizeze sub anumite condiții specifice punerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a unor astfel de produse.

(6) O astfel de decizie poate fi adoptată în cazul în care (a) există diferențe considerabile între statele membre în ceea ce privește abordarea adoptată sau care trebuie adoptată pentru a contracara riscul în cauză; (b) având în vedere natura problemei siguranței, riscul nu poate fi contracarat într-un mod adecvat gradului de urgență a cazului în temeiul altor proceduri prevăzute de legislația comunitară specifică aplicabilă produsului în cauză; și (c) riscul poate fi eliminat în mod eficient numai prin adoptarea unor măsuri adecvate aplicabile la nivel comunitar, pentru a asigura un nivel ridicat și consecvent de protecție a sănătății și a siguranței consumatorilor, precum și buna funcționare a pieței interne.

(7) Un risc important a apărut recent în ceea ce privește prezența magneților în jucării. Cu toate că magneții sunt utilizați de mult timp în jucării, în ultimii ani aceștia au devenit din ce în ce mai puternici și se pot desprinde mai ușor în cazul în care sunt fixați prin aceleași tehnici care se foloseau anterior. De asemenea, având în vedere forța mai mare a acestora, magneții desprinși sau părțile magnetice folosite în jucării prezintă, în comparație cu perioada anterioară, un risc mai ridicat de producere a unor accidente grave.

(8) Stabilirea acestui risc important s-a bazat pe apariția mai multor accidente care s-au înregistrat la nivel mondial dea lungul anilor 2006 și 2007 și în cazul cărora copiii au înghițit magneți desprinși din jucării sau mici părți de jucării, conținând magneți. În cazul în care mai mulți magneți sunt înghițiți, aceștia se pot atrage reciproc și pot provoca perforații intestinale, infecții sau blocaje, care pot fi mortale. Inhalarea acestor magneți a provocat, de asemenea, accidente grave, iar aspirarea în plămâni necesită o intervenție chirurgicală imediată.

(9) Pe lângă un accident mortal înregistrat în Statele Unite, începând cu 2006 s-au înregistrat la nivel mondial mai multe cazuri de copii care au înghițit cel puțin doi magneți sau un magnet și un obiect metalic și care au necesitat intervenții chirurgicale majore. În aceste accidente au fost implicați copii cu vârsta între 10 luni și 12 ani.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...