Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 295/2008 privind autorizarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor (servicii MCA) în Comunitatea Europeană [notificată cu numărul C(2008) 1257] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008H0295

Modificări (...)

În vigoare de la 10 aprilie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 7 aprilie 2008
privind autorizarea serviciilor de comunicații mobile la bordul
aeronavelor (servicii MCA) în Comunitatea Europeană
[notificată cu numărul C(2008) 1257]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2008/295/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (directivă-cadru)(1), în special articolul 19 alineatul (1),

întrucât:

(1) Politica UE privind societatea informațională și inițiativa i2010 evidențiază avantajele accesului ușor la resursele de informație și comunicare, în toate domeniile vieții cotidiene. Abordarea coordonată în vederea reglementării serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor (servicii MCA) ar permite beneficiarilor să se bucure cu adevărat de aceste avantaje și ar facilita serviciile transfrontaliere de comunicații electronice în întreaga Comunitate.

(2) Atunci când autorizează serviciile MCA, statele membre trebuie să respecte dispozițiile directivei-cadru și pe cele ale Directivei 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea)(2).

(3) În conformitate cu directiva-cadru, autoritățile naționale de reglementare din statele membre ar trebui să contribuie la dezvoltarea pieței interne, în special prin înlăturarea ultimelor obstacole din calea furnizării de rețele de comunicații electronice, de resurse și servicii conexe și de servicii de comunicații electronice la nivel european, precum și prin încurajarea creării și dezvoltării de rețele transeuropene, a interoperabilității serviciilor paneuropene și a conectivității între utilizatorii finali.

(4) În conformitate cu Directiva privind autorizarea, ar trebui să se utilizeze cel mai puțin oneros sistem de autorizare posibil pentru a permite furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, pentru a stimula dezvoltarea de noi servicii de comunicații electronice și de rețele și servicii de comunicații paneuropene și pentru a le permite furnizorilor de servicii și consumatorilor să beneficieze de economiile de scară ale pieței unice. În general, aceste obiective pot fi cel mai bine realizate prin autorizarea generală a tuturor rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

(5) Condițiile tehnice necesare pentru a reduce riscul unor interferențe perturbatoare cu rețelele mobile terestre ca urmare a operării MCA sunt reglementate separat, prin Decizia 2008/294/CE a Comisiei(3).

(6) Baza tehnică pentru Decizia 2008/294/CE este constituită de Raportul 016 al Conferinței Europene a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor (CEPT), redactat în virtutea mandatului CE privind MCA, acordat CEPT la 12 octombrie 2006.

(7) Standardul armonizat ETSI EN 302 480 prevede prezumția de conformitate cu cerințele fundamentale ale Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora(4) în cazul echipamentelor utilizate pentru servicii MCA în Uniunea Europeană.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...