Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 215/2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare
Număr celex: 32008R0215

Modificări (...)

În vigoare de la 19 martie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) Nr. 215/2008 AL CONSILIULUI
din 18 februarie 2008
privind regulamentul financiar aplicabil celui de-al zecelea
Fond European de Dezvoltare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului de state din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000(1) și revizuit la Luxemburg la 25 iunie 2005(2) ("Acordul ACP-CE"),

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) la Comunitatea Europeană ("decizia de asociere a țărilor și teritoriilor de peste mări") (3), în special articolul 23 paragraful al patrulea,

având în vedere Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de Miniștri al ACP-CE din 2 iunie 2006 de prevedere a cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013 și de modificare a Acordului ACP-CE revizuit(4),

având în vedere Acordul intern încheiat între reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutorului comunitar în temeiul cadrului financiar multianual pentru perioada 2008-2013, în conformitate cu Acordul ACP-CE și cu privire la acordarea asistenței financiare pentru țările și teritoriile de peste mări, cărora li se aplică partea IV din Tratatul CE(5) ("acordul intern"), în special articolul 10 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 617/2007 al Consiliului din 14 mai 2007 privind punerea în aplicare a celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare în cadrul Acordului de parteneriat ACP-CE(6),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Curții de Conturi(7),

având în vedere avizul Băncii Europene de Investiții,

întrucât:

(1) Este necesar să se stabilească norme detaliate pentru plata contribuțiilor statelor membre la cel de-al zecelea Fond European de Dezvoltare ("FED"), instituit prin acordul intern, precum și pentru acordarea asistenței financiare țărilor și teritoriilor de peste mări ("TTPM") cărora li se aplică partea IV din Tratatul CE.

(2) Ar trebui stabilite norme pentru tratarea soldurilor rămase din FED anterioare, în special cu privire la măsurile detaliate pentru transferarea lor în cel de-al zecelea FED, precum și normele pentru execuția acestora sau cu privire la consecințele dezangajării lor în legătură cu contribuțiile statelor membre.

(3) Este necesar să se prevadă condițiile în temeiul cărora Curtea de Conturi trebuie să-și exercite competențele în ceea ce privește FED.

(4) Este necesar să se prevadă condițiile în temeiul cărora Banca Europeană de Investiții (BEI) gestionează resursele FED.

(5) Dispozițiile privind verificarea de către Curtea de Conturi a resurselor FED gestionate de BEI ar trebui să fie conforme cu Acordul tripartit încheiat între Curtea de Conturi, BEI și Comisie, prevăzut la articolul 248 alineatul (4) din tratat.

(6) Este necesar să se asigure executarea corespunzătoare, promptă și eficientă a programelor și a proiectelor finanțate în baza Acordului APC-CE și să se stabilească metode de gestionare transparente și ușor de aplicat, de natură să faciliteze descentralizarea atribuțiilor și a responsabilităților.

(7) Părțile la Acordul ACP-CE și-au reafirmat angajamentul față de clauzele sociale și etice definite în convențiile corespunzătoare ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...