Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 169/2008 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în România [notificată cu numărul C(2008) 676] (Numai textul în limba română este autentic)
Număr celex: 32008D0169

Modificări (...)

În vigoare de la 29 februarie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 22 februarie 2008
privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de
porc în România [notificată cu numărul C(2008) 676] (Numai
textul în limba română este autentic) (2008/169/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3220/84 al Consiliului din 13 noiembrie 1984 de stabilire a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc(1), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3220/84, clasificarea carcaselor de porc se realizează prin estimarea conținutului de carne macră cu ajutorul unor metode de estimare statistic dovedite, bazate pe măsurarea fizică a uneia sau a mai multor părți anatomice ale carcasei de porc. Autorizarea metodelor de clasificare este condiționată de încadrarea într-o toleranță maximă de eroare statistică de estimare. Această toleranță este definită la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2967/85 al Comisiei din 24 octombrie 1985 privind stabilirea modalităților de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc(2).

(2) România a solicitat Comisiei să autorizeze două metode de clasificare a carcaselor de porc și a prezentat rezultatele probelor de tranșare în cea de-a doua parte a protocolului prevăzut la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2967/85.

(3) Din examinarea acestei cereri reiese că sunt îndeplinite condițiile de autorizare a acestor metode de clasificare.

(4) Nu se autorizează nicio o modificare a aparatelor sau a metodelor de clasificare decât printr-o nouă decizie a Comisiei adoptată pe baza experienței acumulate. Prezenta autorizare poate fi retrasă pentru acest motiv.

(5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de porc,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...