Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 856/2007 privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Convenția privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (2007/856/CE)
Număr celex: 32007D0856

Modificări (...)

În vigoare de la 29 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Convenția privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (denumită în continuare "Convenția din 1980"), deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, a intrat în vigoare la 1 aprilie 1991.

(2) Convenția din 1980 a fost completată de Primul și Al doilea protocol din 19 decembrie 1988 privind interpretarea acesteia de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene (denumite în continuare "Primul și Al doilea protocol din 1988").

(3) Republica Elenă a aderat la Convenția din 1980 prin Convenția din 10 aprilie 1984 (denumită în continuare "Convenția din 1984"), care a intrat în vigoare la 1 aprilie 1991.

(4) Regatul Spaniei și Republica Portugheză au aderat la Convenția din 1980 prin Convenția din 18 mai 1992 (denumită în continuare "Convenția din 1992"), care a intrat în vigoare la 1 septembrie 1993.

(5) Republica Austria, Republica Finlanda și Regatul Suediei au aderat la Convenția din 1980 prin Convenția din 29 noiembrie 1996 (denumită în continuare "Convenția din 1996"), care a intrat în vigoare la 1 octombrie 1998.

(6) Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace, o convenție privind aderarea acestor noi state membre la Convenția din 1980, precum și la Primul și Al doilea protocol din 1988 a fost semnată la 14 aprilie 2005 (denumită în continuare "Convenția din 2005"). Aceasta nu este încă în vigoare între toate statele membre.

(7) În temeiul articolului 3 alineatul (3) din Actul de aderare din 2005, Republica Bulgaria și România aderă la convențiile și protocoalele enumerate în anexa I la actul de aderare, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/857/CE a Consiliului. Printre aceste convenții și protocoale figurează Convenția din 1980 și Primul și Al doilea protocol din 1988, precum și convențiile din 1984, 1992, 1996 și din 2005. Aceste convenții și protocoale intră în vigoare în raport cu Republica Bulgaria și România la data stabilită de Consiliu.

(8) În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare din 2005, Consiliul urmează să efectueze toate modificările necesare ca urmare a aderării Republicii Bulgaria și a României la aceste convenții și protocoale,

DECIDE:

Articolul 1

La articolul 2 din Primul protocol din 1988 privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene a Convenției din 1980, litera (a) se modifică după cum urmează:

(a) între a doua și a treia liniuță se introduce următoarea liniuță:

"

- în Bulgaria:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...