Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 74/2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe
Număr celex: 32007L0074

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

În vigoare de la 29 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

întrucât:

(1) Directiva 69/169/CEE a Consiliului din 28 mai 1969 privind armonizarea dispozițiilor stabilite prin acte cu putere de lege și acte administrative referitoare la scutirea de impozitul pe cifra de afaceri și de accizele percepute la importuri în contextul traficului internațional de pasageri a instituit un sistem comunitar de scutiri de taxe. Deși necesitatea acestui sistem se menține pentru a preveni dubla taxare, precum și în cazurile în care, având în vedere condițiile în care sunt importate bunurile, nu există nici o necesitate firească de a proteja economia, el trebuie să se limiteze numai la importurile cu caracter necomercial de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor din țările terțe.

(2) Cu toate acestea, se justifică revizuirea completă și înlocuirea Directivei 69/169/CEE, dat fiind numărul modificărilor necesare și necesitatea de a adapta Directiva 69/169/CEE la procesul de extindere și la noile frontiere externe ale Comunității, precum și de a restructura și simplifica anumite dispoziții din motive de claritate.

(3) Limitele cantitative și pragurile financiare care se aplică în cazul scutirilor trebuie să fie în conformitate cu necesitățile actuale ale statelor membre.

(4) Pragul financiar trebuie să țină seama de evoluțiile valorii reale a banilor de la ultima majorare din 1994 și, de asemenea, trebuie să reflecte eliminarea limitelor cantitative impuse bunurilor pentru care se percep accize în unele state membre care vor intra acum în limitele pragului general de TVA.

(5) Posibilitatea de a achiziționa cu ușurință bunuri din străinătate ar putea cauza probleme statelor membre care au o graniță terestră comună cu țări terțe în care prețurile sunt considerabil mai mici. Prin urmare, este justificată stabilirea unui prag financiar redus în cazul altor forme de călătorie decât transportul aerian sau maritim.

(6) Din experiența Comisiei, cantitățile pentru produsele din tutun și băuturile alcoolice s-au dovedit, în general, a fi adecvate și trebuie, în consecință, menținute.

(7) Limitele cantitative pentru scutirea de care beneficiază bunurile pentru care se percep accize trebuie să reflecte regimul de impozitare actual al acestor bunuri în statele membre. În consecință, este oportun să se prevadă o limită pentru bere, în timp ce limitele pentru parfum, cafea și ceai trebuie să fie eliminate.

(8) Este necesar să li se permită statelor membre să fixeze limite inferioare în cazul pragului financiar valabil pentru copii și să excludă persoanele minore de la scutirile pentru produsele din tutun și băuturile alcoolice, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății.

(9) Dată fiind necesitatea de a promova un nivel înalt de protecție a sănătății cetățenilor din Comunitate, este oportun să li se permită statelor membre să aplice limite cantitative reduse în cazul scutirii de care beneficiază produsele din tutun.

(10) De asemenea, pentru a ține seama de situația specială a anumitor persoane în ceea ce privește locul de reședință sau mediul de lucru al acestora, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a restrânge scutirile în cazul lucrătorilor frontalieri, persoanelor cu reședință în apropierea frontierelor comunitare și personalului mijloacelor de transport utilizate în traficul internațional de călători.

(11) Se reamintește faptul că Austria are o frontieră terestră comună cu Samnauntal, o enclavă a Elveției în care se aplică un sistem fiscal specific, conform căruia taxele sunt semnificativ mai mici decât cele aplicabile în conformitate cu normele care se aplică în restul Elveției și în cantonul Graubunden din care face parte Samnauntal. Având în vedere această situație specială, care a determinat Austria să aplice limite cantitative mai reduse pentru produsele din tutun în cazul respectivei enclave, în conformitate cu articolul 5 alineatul (8) din Directiva 69/169/CEE, este oportun ca statele membre să aibă dreptul de a aplica limita mai redusă prevăzută de către prezenta directivă pentru produse din tutun numai în cazul Samnauntal.

(12) În cazul statelor membre care nu au adoptat moneda euro, ar trebui să se instituie un mecanism care să permită conversia în euro a sumelor exprimate în monedele naționale, asigurând astfel egalitatea de tratament în statele membre.

(13) Suma pentru care statele membre au libertatea de a nu percepe taxe la importul de bunuri ar trebui să fie majorată astfel încât să reflecte valorile monetare actuale,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...