Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 99/2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului societăților comerciale, ca urmare a aderării Bulgariei și a României
Număr celex: 32006L0099

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/99/CE A CONSILIULUI
din 20 noiembrie 2006
de adaptare a anumitor directive în domeniul dreptului societăților
comerciale, ca urmare a aderării Bulgariei și a României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României1, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 56 din Actul de aderare, atunci când actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și trebuie adaptate ca urmare a aderării, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute de Actul de aderare sau de anexele la acesta, Consiliul adoptă actele necesare, cu excepția cazului în care actul original a fost adoptat de Comisie.

(2) Actul Final al conferinței pe parcursul căreia a fost elaborat Tratatul de aderare precizează că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la o serie de adaptări care, ca urmare a aderării, trebuie aduse unor acte adoptate de instituții, iar Consiliul și Comisia sunt invitate să adopte, înainte de aderare, aceste adaptări completate și actualizate, după caz, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3) Este necesar, prin urmare, să se modifice în consecință Directivele 68/151/CEE2, 77/91/CEE3, 78/660/CEE4, 78/855/CEE5, 83/349/CEE6 și 89/667/CEE7,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

2 JO L 65, 14.3.1968, p. 8.

3 JO L 26, 31.1.1977, p. 1.

4 JO L 222, 14.8.1978, p. 11.

5 JO L 295, 20.10.1978, p. 36.

6 JO L 193, 18.7.1983, p. 1.

7 JO L 395, 30.12.1989, p. 40.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...