Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 870/2007 de aprobare a planurilor pentru anul 2008 de eradicare a pestei porcine clasice la mistreți și de vaccinare de urgență a acestora și a porcinelor din exploatațiile din România contra acestei boli [notificată cu numărul C(2007) 6699] (Numai textul în limba română este autentic)
Număr celex: 32007D0870

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 22 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 42,

având în vedere Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice, în special articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 19 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 20 alineatul (2) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1) Directiva 2001/89/CE introduce măsuri comunitare minime pentru controlul pestei porcine clasice. Aceste măsuri includ dispoziția conform căreia, ulterior confirmării primului caz de pestă porcină clasică la mistreți, statele membre trebuie să înainteze Comisiei un plan privind măsurile de eradicare a acestei boli. De asemenea, aceste măsuri prevăd vaccinarea de urgență a mistreților și a porcilor din fermele de porcine.

(2) România a pus în aplicare un program pentru monitorizarea și controlul pestei porcine clasice pe întreg teritoriul său. Acest program este încă în curs de derulare.

(3) Decizia 2006/802/CE a Comisiei din 23 noiembrie 2006 de aprobare a planurilor de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici și de vaccinare de urgență a acestor porcine și a porcinelor din exploatații împotriva pestei porcine clasice în România a fost adoptată în cadrul măsurilor de combatere a pestei porcine clasice. Decizia 2006/802/CE se aplică până la 31 decembrie 2007.

(4) Au fost constatate cazuri de pestă porcină clasică la mistreți și la porcinele din exploatațiile din România.

(5) La 29 noiembrie 2007, România a înaintat spre aprobare Comisiei un plan modificat de eradicare a pestei porcine clasice la mistreți și un plan pentru anul 2008 de vaccinare de urgență contra pestei porcine clasice a mistreților de pe întreg teritoriul României.

(6) În plus, la 29 noiembrie 2007, România a înaintat Comisiei un plan modificat pentru anul 2008 de vaccinare de urgență cu un vaccin marker a porcinelor din exploatațiile mari și un plan de vaccinare de urgență cu un vaccin viu atenuat convențional a porcinelor din exploatațiile mici.

(7) Comisia a examinat planurile prezentate de România șia constatat că acestea sunt conforme cu Directiva 2001/89/CE. Prin urmare, aceste planuri ar trebui aprobate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...