Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2023/2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006R2023

Modificări (...)

În vigoare de la 29 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 2023/2006 AL COMISIEI
din 22 decembrie 2006
privind buna practică de fabricație a materialelor și
obiectelor destinate să vină în contact cu produsele
alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare1, în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1) Grupurile de materiale și obiecte enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și combinațiile acestor materiale și obiecte sau materialele și obiectele reciclate utilizate în respectivele materiale și obiecte trebuie fabricate în conformitate cu regulile generale și detaliate privind buna practică de fabricație (BPF).

(2) Anumite sectoare ale industriei au stabilit orientări de BPF, în timp ce altele nu au făcut acest lucru. În consecință, este necesar să se asigure uniformitatea între statele membre în ceea ce privește BPF pentru materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare.

(3) Pentru a asigura această uniformitate, este oportun să se stabilească anumite obligații privind operatorii economici.

(4) Toți operatorii economici trebuie să asigure un management eficient al calității propriilor operațiuni de fabricație care trebuie adaptate la poziția lor din lanțul de aprovizionare.

(5) Regulile ar trebui să se aplice tuturor materialelor și obiectelor destinate să vină în contact cu produse alimentare sau celor care sunt deja în contact cu produse alimentare și au fost destinate acestui scop, sau celor despre care se poate prevedea, în mod rezonabil, că vor veni în contact cu produse alimentare sau că își vor transfera părțile componente către produsele alimentare în condiții de utilizare normale sau previzibile.

(6) Regulile privind BPF trebuie aplicate proporțional pentru a evita o povară excesivă pentru întreprinderile mici.

(7) În prezent trebuie stabilite reguli detaliate pentru procesele care implică cernelurile tipografice, precum și reguli detaliate pentru alte procese, în cazul în care este necesar. Pentru cernelurile tipografice aplicate pe partea unui material sau obiect care nu vine în contact cu produsul alimentar, BPF trebuie, în special, să asigure ca respectivele substanțe să nu fie transferate pe produsele alimentare prin copiere sau transfer prin intermediul materialului de substrat.

(8) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...