Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 10/2006 privind schimbul de bancnote după stabilirea irevocabilă a ratelor de schimb cu ocazia introducerii euro (BCE/2006/10)
Număr celex: 32006O0010

Modificări (...)

În vigoare de la 05 august 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Orientarea Băncii Centrale Europene
din 24 iulie 2006
privind schimbul de bancnote după stabilirea irevocabilă a ratelor de
schimb cu ocazia introducerii euro (BCE/2006/10) (2006/549/BCE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 106 alineatul (1),

având în vedere statutul Sistemului European al Băncilor Centrale, în special articolul 52,

1. În temeiul articolului 52 din statut, Consiliul guvernatorilor trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că bancnotele denominate în monede cu rate de schimb stabilite irevocabil sunt schimbate de băncile centrale naționale (BCN) din statele membre la valoarea lor paritară. Măsurile respective implică schimbul bancnotelor unui nou stat membru participant: (a) în bancnote și monede euro sau (b) pentru creditarea de fonduri într-un cont. În schimb, ori de câte ori unui nou stat membru participant i se aplică o perioadă de tranziție, în cursul perioadei respective măsurile în cauză implică schimbul de bancnote: (a) în moneda națională a acelui nou stat membru participant sau (b) pentru creditarea de fonduri într-un cont.

2. Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro1 prevede diferite regimuri posibile de înlocuire a monedei pentru statele membre care adoptă euro. Prezenta orientare urmărește garantarea faptului că schimbul bancnotelor noilor state membre participante poate avea loc indiferent de ce regim de înlocuire este ales.

3. Anumite categorii de bancnote, și anume bancnotele grav deteriorate și bancnotele marcate în cadrul programelor naționale de marcare pentru facilitarea și protejarea retragerii bancnotelor naționale nu pot fi în general schimbate și, prin urmare, sunt excluse de la schimb în temeiul prezentei orientări.

4. În cazul în care o perioadă de tranziție se aplică într-un nou stat membru participant, durata aranjamentelor prevăzute de prezenta orientare în respectivul stat membru va fi mai mare, având în vedere că se ține seama de această perioadă, deși o astfel de perioadă de tranziție nu ar trebui să prelungească perioada de schimb a bancnotelor altor noi state membre participante,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...