Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 9/2006 privind anumite pregătiri în vederea trecerii la euro și prealimentarea și subprealimentarea cu bancnote și monede euro în afara zonei euro (BCE/2006/9)
Număr celex: 32006O0009

Modificări (...)

În vigoare de la 28 iulie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Orientarea Băncii Centrale Europene
din 14 iulie 2006
privind anumite pregătiri în vederea trecerii la euro și
prealimentarea și subprealimentarea cu bancnote și monede
euro în afara zonei euro (BCE/2006/9) (2006/525/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 106 alineatul (1),

având în vedere articolele 16 și 26.4 din statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1) Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro1 prevede că "de la datele respective ale trecerii la euro, BCE și băncile centrale ale statelor membre participante pun în circulație în statele membre participante bancnote cu valoarea nominală exprimată în euro."

(2) Pentru a permite introducerea armonioasă a euro în viitoarele state membre participante, ar trebui stabilit un cadru juridic care să permită băncilor centrale naționale (BCN) din statele membre participante respective să împrumute monede și bancnote euro din Eurosistem în scopul prealimentării și sub-prealimentării lor înaintea trecerii la euro, ținând seama de diferitele regimuri posibile pentru trecerea la moneda unică.

(3) Prealimentarea cu monede și bancnote euro a contrapartidelor eligibile, precum și subprealimentarea părților terțe profesionale ar contribui la o trecere armonioasă la moneda euro, ar atenua sarcina logistică aferentă adoptării euro și ar contribui la reducerea costurilor asociate cu circulația în paralel a două monede.

(4) Prealimentarea și sub-prealimentarea cu monede și bancnote euro nu trebuie să determine punerea în circulație a acestor monede și bancnote, ele neavând curs legal în viitoarele state membre participante înainte de data trecerii la euro; în consecință, pentru a evita această situație, aranjamentele contractuale pentru împrumuturi în euro ar trebui să conțină obligații de impunere a anumitor restricții contrapartidelor și părților terțe profesionale.

(5) Prealimentarea contrapartidelor eligibile și sub-prealimentarea părților terțe profesionale pot avea loc numai în cazul în care dispozițiile legale din viitoarele state membre participante asigură o protecție suficientă sau în cazul în care există aranjamente contractuale între părțile implicate, cu privire la: (i) împrumuturi de monede și bancnote euro destinate prealimentării; (ii) prealimentare; (iii) sub-prealimentare.

(6) Prezenta orientare ar trebui: (i) să prevadă normele aplicabile cadrului contractual și condițiilor de prealimentare și sub-prealimentare; (ii) să stabilească obligațiile contabile și de raportare financiară care trebuie respectate cu privire la prealimentare și subprealimentare; (iii) să furnizeze aranjamente adecvate pentru a asigura monedele și bancnotele euro cu care se face prealimentarea și sub-prealimentarea.

(7) Deși competența principală de stabilire a regimului de emitere a monedelor euro revine statelor membre participante, viitoarele BCN din Eurosistem joacă un rol esențial în distribuirea monedelor euro. Prin urmare, dispozițiile prezentei orientări legate de monedele euro ar trebui să fie considerate recomandări care ar trebui să fie aplicate de BCN în cadrul pentru emiterea de monede euro, care urmează să fie definit de autoritățile naționale competente din viitoarele state membre participante.

(8) Livrarea de monede și bancnote euro către viitoarele BCN din Eurosistem în scopul prealimentării și sub-prealimentării presupune anumite riscuri financiare. Pentru a acoperi aceste riscuri, viitoarele BCN din Eurosistem ar trebui să se angajeze să ramburseze bancnotele euro împrumutate din Eurosistem din producția viitoare de bancnote care urmează să le fie alocate. În afară de aceasta, prealimentarea ar trebui să fie permisă numai în cazul în care contrapartidele eligibile furnizează viitoarei BCN din Eurosistem garanții eligibile suficiente.

(9) BCN din Eurosistem care livrează monedele și bancnotele euro în scopul prealimentării și viitoarea BCN din Eurosistem ar trebui să încheie aranjamente contractuale specifice de aderare la normele și procedurile prevăzute de prezenta orientare.

(10) Cu excepția cazului în care dispozițiile legale în vigoare în viitoarele state membre participante garantează că se aplică norme și proceduri echivalente, condițiile prevăzute de prezenta orientare pentru prealimentare și sub-prealimentare ulterioară trebuie să fie integrate în aranjamente contractuale între viitoarele BCN din Eurosistem, contrapartidele eligibile și părțile terțe profesionale.

(11) BCE, în calitate de coordonator al prealimentării, ar trebui să fie informată în prealabil cu privire la cererile de prealimentare, iar viitoarele BCN din Eurosistem ar trebui să informeze BCE cu privire la eventuale decizii de prealimentare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

___________

1 JO L 139, 11.5.1998, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2169/2005 (JO L 346, 29.12.2005, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...