Comisia Comunităților Europene

Directiva nr. 111/2006 privind transparența relațiilor financiare dintre statele membre și întreprinderile publice, precum și transparența relațiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi (Text cu relevanță pentru SEE) (Versiune codificată)
Număr celex: 32006L0111

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 17 noiembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Directiva 2006/111/CE a Comisiei
din 16 noiembrie 2006
privind transparența relațiilor financiare dintre statele membre și
întreprinderile publice, precum și transparența relațiilor financiare
din cadrul anumitor întreprinderi (Text cu relevanță pentru SEE)
(Versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 86 alineatul (3),

întrucât:

(1) Directiva 80/723/CEE a Comisiei din 25 iunie 1980 privind transparența relațiilor financiare dintre statele membre și întreprinderile publice, precum și transparența financiară în cadrul anumitor întreprinderi1 a fost modificată substanțial de mai multe ori2. În scopul clarității și raționalității, această directivă ar trebui codificată.

(2) Întreprinderile publice au un rol important în economia națională a statelor membre.

(3) Statele membre acordă uneori drepturi speciale sau exclusive anumitor întreprinderi, sau realizează plăți sau oferă alte tipuri de compensații anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general. Aceste întreprinderi sunt deseori în competiție cu alte întreprinderi.

(4) Articolul 295 din tratat prevede faptul că tratatul nu aduce atingere în nici un fel regimului proprietății din statele membre. Nu ar trebui să existe o discriminare nejustificată între întreprinderile publice și private în ceea ce privește aplicarea normelor privind concurența. Prezenta directivă se aplică atât întreprinderilor publice, cât și celor private.

(5) În conformitate cu tratatul, Comisia are obligația să se asigure că statele membre nu acordă întreprinderilor publice și private ajutoare incompatibile cu piața comună.

(6) Cu toate acestea, complexitatea relațiilor financiare dintre autoritățile publice naționale și întreprinderile publice poate reprezenta un obstacol în executarea acestei atribuții.

(7) Aplicarea în mod eficient și echitabil la nivelul întreprinderilor publice și private a normelor tratatului referitoare la aceste ajutoare nu este posibilă în absența unor relații financiare transparente.

(8) Aplicarea unei astfel de transparențe la nivelul întreprinderilor publice trebuie să permită operarea unei distincții clare între rolul statului ca autoritate publică și rolul său de proprietar.

(9) Articolul 86 alineatul (1) din tratat impune statelor membre obligații în cazul întreprinderilor publice și al întreprinderilor cărora statele membre le acordă drepturi speciale sau exclusive. Articolul 86 alineatul (2) din tratat se aplică întreprinderilor cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general. Articolul 86 alineatul (3) din tratat solicită Comisiei să asigure aplicarea prevederilor articolului respectiv și oferă mijloacele specifice necesare în acest scop. Pentru a asigura aplicarea prevederilor articolului 86 din tratat Comisia trebuie să dețină informațiile necesare. Acest lucru presupune stabilirea condițiilor de realizare a transparenței.

(10) Trebuie precizat ce se înțelege prin "autorități publice" și "întreprinderi publice".

(11) Statele membre au structuri administrative teritoriale diferite. Prezenta directivă ar trebui să includă autoritățile publice de la toate nivelurile din fiecare stat membru.

(12) Autoritățile publice pot exercita o influență dominantă asupra comportamentului întreprinderilor publice, nu numai în cazul în care au statutul de proprietar sau dețin o participație majoritară, ci și în virtutea puterilor pe care le dețin în organele de conducere sau supraveghere, fie prin statutul întreprinderii, fie prin modul de distribuire a acțiunilor.

(13) Fondurile publice se pot aloca direct sau indirect întreprinderilor publice. Transparența trebuie asigurată indiferent de modul în care se alocă fondurile publice. De asemenea, ar putea fi necesar să pună la dispoziție informații cu privire la motivul alocării fondurilor publice și la utilizarea efectivă a acestora.

(14) Situațiile complexe legate de formele diverse de întreprinderi publice și private cărora le sunt acordate drepturi speciale sau exclusive sau cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general, precum și domeniul activităților care trebuie desfășurate de o singură întreprindere și nivelurile diferite de liberalizare a pieții în diferitele state membre ar putea complica aplicarea regulilor de concurență, în special articolul 86 din tratat. Prin urmare, este necesar ca statele membre și Comisia să dețină informații detaliate cu privire la structura internă financiară și organizațională a acestor întreprinderi, în special înregistrări separate și exacte în conturi cu privire la activitățile diferite realizate de aceeași întreprindere.

(15) Înregistrările contabile ar trebui să prezinte diferența dintre diferite activități, costurile și veniturile asociate fiecărei activități și metodele de atribuire și alocare a costurilor și veniturilor. Astfel de înregistrări contabile separate ar trebui să fie disponibile în ceea ce privește, pe de o parte, produsele și serviciile pentru care statul membru a acordat drepturi speciale sau exclusive sau pentru care a încredințat întreprinderii prestarea unui serviciu de interes economic general, precum și, pe de altă parte, pentru fiecare alt produs sau serviciu pe care întreprinderea îl realizează. Obligația separării înregistrărilor contabile nu ar trebui să se aplice întreprinderilor ale căror activități se limitează la prestarea de servicii de interes general și care nu desfășoară activități în afara obiectului acestor servicii de interes economic general. Nu este necesară solicitarea separării înregistrărilor contabile în domeniul serviciilor de interes economic general sau al celor cu drepturi speciale sau exclusive, atât timp cât acest lucru nu este necesar pentru alocarea costurilor și veniturilor dintre aceste produse și servicii și pentru cele din afara serviciilor de interes economic general sau al celor cu drepturi speciale sau exclusive.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...