Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 138/2006 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată, în ceea ce privește perioada de aplicare a regimului taxei pe valoarea adăugată aplicabil serviciilor de radiodifuziune și televiziune și anumitor servicii furnizate electronic
Număr celex: 32006L0138

Modificări (...)

În vigoare de la 29 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

întrucât:

(1) Regimul temporar privind taxa pe valoarea adăugată prevăzut de Directiva 77/388/CEE, aplicabil pentru serviciile de radiodifuziune și televiziune și anumite servicii furnizate electronic, a fost extins până la 31 decembrie 2006 prin Directiva 2006/58/CE a Consiliului din 27 iunie 2006 de modificare a Directivei 2002/38/CE a Consiliului în ceea ce privește perioada de aplicare a regimului privind taxa pe valoare adăugată aplicabil serviciilor de radiodifuziune și televiziune și anumitor servicii furnizate electronic.

(2) Încă nu a fost posibilă adoptarea unor dispoziții privind locul de prestare a serviciilor și privind un mecanism electronic mai general. Având în vedere că cadrul legislativ și elementele de fapt care au justificat prelungirea până la 31 decembrie 2006 nu s-au schimbat și pentru a evita o neaplicare temporară a regimului taxei pe valoarea adăugată pentru serviciile de radiodifuziune și televiziune și anumite servicii furnizate electronic, regimul menționat anterior ar trebui să rămână în vigoare până la 31 decembrie 2008.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...