Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 106/2006 de adaptare a Directivei 94/80/CE de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales la alegerile locale pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru a cărui cetățenie nu o dețin, datorită aderării Bulgariei și României
Număr celex: 32006L0106

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/106/CE
din 20 noiembrie 2006
de adaptare a Directivei 94/80/CE de stabilire a normelor de exercitare
a dreptului de a alege și de a fi ales la alegerile locale pentru
cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru a cărui
cetățenie nu o dețin, datorită aderării Bulgariei și României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României1, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 56 din actul de aderare, acolo unde rămân valabile acte ale instituțiilor după 1 ianuarie 2007 și necesită adaptare datorită aderării și adaptările necesare nu au fost prevăzute în actul de aderare sau în anexele sale, actele necesare sunt adoptate de către Consiliu, cu excepția cazului în care Comisia a adoptat actul original.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...