Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 102/2006 de adaptare a Directivei 67/548/CEE în ceea ce privește clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, având în vedere aderarea Bulgariei și a României
Număr celex: 32006L0102

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/102/CE A CONSILIULUI
din 20 noiembrie 2006
de adaptare a Directivei 67/548/CEE în ceea ce privește clasificarea,
ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, având în vedere
aderarea Bulgariei și a României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României1, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 56 din actul de aderare, atunci când actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și trebuie adaptate având în vedere aderarea și când adaptările necesare nu au fost prevăzute în actul de aderare sau în anexele sale, Consiliul adoptă actele necesare, cu excepția cazului în care Comisia a adoptat actul original.

(2) Actul final al conferinței în cursul căreia tratatul de aderare a fost finalizat indică faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la o serie de adaptări care, având în vedere aderarea, trebuie aduse actelor adoptate de către instituții și invită Consiliul și Comisia să adopte, înainte de aderare, aceste adaptări completate și actualizate, după caz, pentru a lua în considerare evoluția dreptului Uniunii.

(3) Prin urmare, este necesar să se modifice în consecință Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase2,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

2 JO L 196, 16.8.1967, p. 1.

Articolul 1

Directiva 67/548/CEE se modifică în conformitate cu anexa.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...