Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 101/2006 de adaptare a Directivelor 73/239/CEE, 74/557/CEE și 2002/83/CE în domeniul libertății de a presta servicii, având în vedere aderarea Bulgariei și României
Număr celex: 32006L0101

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/101/CE A CONSILIULUI
din 20 noiembrie 2006
de adaptare a Directivelor 73/239/CEE, 74/557/CEE și 2002/83/CE
în domeniul libertății de a presta servicii, având în vedere
aderarea Bulgariei și României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României1, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 56 din actul de aderare, atunci când actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și trebuie adaptate având în vedere aderarea, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute în actul de aderare sau în anexele acestuia, Consiliul adoptă actele necesare, cu excepția cazului în care Comisia a adoptat actul original.

(2) Actul final al conferinței care a elaborat tratatul de aderare a indicat că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic privind o serie de adaptări care, având în vedere aderarea, trebuie aduse actelor adoptate de către instituții, și au invitat Consiliul și Comisia să adopte aceste adaptări înainte de aderare, completate și actualizate, după caz, pentru a lua în considerare evoluția dreptului Uniunii.

(3) Prin urmare, Directivele 73/239/CEE2, 74/557/CEE3 și 2002/83/CE4 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

2 JO L 228, 16.8.1973, p. 3

3 JO L 307, 18.11.1974, p. 5.

4 JO L 345, 19.12.2002, p. 1.

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...