Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 91/2006 privind combaterea păduchelui verde de San Jose (versiunea codificată)
Număr celex: 32006L0091

Modificări (1)

În vigoare de la 11 noiembrie 2006 până la 13 decembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/91/CE A CONSILIULUI
din 7 noiembrie 2006
privind combaterea păduchelui verde de San Jose
(versiunea codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 37 și 94,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

întrucât:

(1) Directiva 69/466/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1969 privind combaterea păduchelui verde de San Jose3 a fost modificată în mod substanțial4. Această directivă trebuie codificată din motive de claritate și de raționalitate.

(2) Producția plantelor lemnoase dicotiledonate și a fructelor acestora ocupă un loc important în agricultura Comunității.

(3) Randamentul producției în cauză este permanent amenințat de organisme dăunătoare.

(4) Protecția acestor plante față de astfel de organisme dăunătoare trebuie nu numai să mențină capacitatea lor de producție, ci trebuie, de asemenea, să constituie unul dintre mijloacele de a crește productivitatea agricolă.

(5) Măsurile de protecție față de introducerea de organisme dăunătoare în fiecare stat membru ar avea doar un efect limitat, în cazul în care aceste organisme nu ar fi combătute simultan și sistematic pe tot cuprinsul Comunității și răspândirea lor nu ar fi împiedicată.

(6) Unul dintre organismele cele mai dăunătoare pentru plantele lemnoase dicotiledonate este păduchele verde de San Jose (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7) Acest organism dăunător a fost identificat în mai multe state membre și există zone contaminate în cadrul Comunității.

(8) Există un risc permanent pentru cultivarea plantelor lemnoase dicotiledonate pe tot cuprinsul Comunității, în cazul în care nu se adoptă măsuri eficiente de combatere a acestui organism dăunător și de prevenire a răspândirii lui.

(9) Pentru eradicarea acestui organism dăunător, trebuie să se adopte un număr minim de dispoziții pentru Comunitate. Trebuie ca statele membre să adopte dispoziții suplimentare sau mai riguroase, în cazul în care sunt necesare.

(10) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul național a directivelor indicate în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...