Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 108/2006 de adaptare a directivelor 90/377/CE și 2001/77/CE din domeniul energetic, ca urmare a aderării Bulgariei și României
Număr celex: 32006L0108

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Directiva 2006/108/CE a Consiliului
din 20 noiembrie 2006
de adaptare a directivelor 90/377/CE și 2001/77/CE din domeniul energetic,
ca urmare a aderării Bulgariei și României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României1, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 56 din Actul de aderare, în cazul în care actele instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2007 și trebuie să fie adaptate ca urmare a aderării, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute în Actul de aderare sau în anexele sale, actele necesare vor fi adoptate de Consiliu, în cazul în care Comisia nu a adoptat actul original.

(2) Actul final al conferinței care a elaborat Tratatul de aderare a arătat faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic asupra unei serii de adaptări ale actelor adoptate de instituții necesare ca urmare a aderării și au invitat Consiliul și Comisia să adopte aceste adaptări înainte de aderare, adaptări completate și actualizate, după caz, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3) Directivele 90/377/CEE2 și 2001/77/CE3 trebuie modificate în consecință.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...