Comisia Comunităților Europene

Directiva nr. 80/2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul energiei, în baza aderării Bulgariei și României
Număr celex: 32006L0080

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2006/80/CE A COMISIEI
din 23 octombrie 2006
de adaptare a anumitor directive în domeniul energiei, în baza
aderării Bulgariei și României

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 56,

întrucât:

1) În conformitate cu articolul 56 din Actul de aderare, în cazul în care actele care rămân valabile după 1 ianuarie 2007 necesită adaptarea în baza aderării, iar adaptările necesare nu au fost prevăzute în Actul de aderare sau în anexele acestuia, Comisia adoptă adaptările necesare în toate cazurile în care ea însăși a adoptat actul original.

2) Actul final al conferinței care a redactat Tratatul de aderare a indicat faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la o serie de adaptări care, în baza aderării, trebuie aduse unor acte adoptate de instituții, și a invitat Consiliul și Comisia să adopte, înainte de aderare, aceste adaptări complete și actualizate, după caz, pentru a se ține seama de evoluția legislației Uniunii.

3) Prin urmare, ar trebui să se modifice în consecință Directivele 94/2/CE1, 95/12/CE2, 95/13/CE3, 96/60/CE4, 97/17/CE5, 2002/31/CE6 și 2002/40/CE7 ale Comisiei,

A ADOPTAT PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO L 45, 17.2.1994, p.1.

2 JO L 136, 21.6.1995, p. 1.

3 JO L 136, 21.6.1995, p. 28.

4 JO L 266, 18.10.1996, p. 1.

5 JO L 118, 7.5.1997, p. 1.

6 JO L 86, 3.4.2002, p. 26.

7 JO L 128, 15.5.2002, p. 45.

Articolul 1

Directivele 94/2/CE, 95/12/CE, 95/13/CE, 96/60/CE, 97/17/CE, 2002/31/CE și 2002/40/CE se modifică după cum se prevede în anexă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...