Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 79/2006 privind scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din țări terțe (versiune codificată)
Număr celex: 32006L0079

Modificări (...)

În vigoare de la 17 octombrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Directiva 2006/79/CE a Consiliului
din 5 octombrie 2006
privind scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri
cu caracter necomercial din țări terțe (versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

întrucât:

(1) Directiva 78/1035/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din țări terțe3 a fost modificată în mod substanțial, în repetate rânduri4. În scopul clarității și raționalității, respectiva directivă trebuie codificată.

(2) Trebuie prevăzută o scutire de impozit pe cifra de afaceri și accize la importul de loturi mici de bunuri cu caracter necomercial din țări terțe.

(3) În acest scop, din motive practice, limitele în care trebuie aplicată o astfel de scutire trebuie să fie, pe cât posibil, aceleași cu cele prevăzute pentru regimurile comunitare de scutire de drepturi vamale în Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale5.

(4) Pentru anumite produse trebuie stabilite limite speciale, ca urmare a nivelului ridicat de impozitare la care sunt supuse în prezent în statele membre.

(5) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele limită de transpunere în legislația națională a directivelor prevăzute în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

3 JO L 366, 28.12.1978, p. 34. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

4 A se vedea anexa I partea A.

5 JO L 105, 23.4.1983, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...