Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 14/2006 - Dispozițiile uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește punctele de ancorare a centurilor de siguranță, sistemele de ancorare ISOFIX și punctele de ancorare superioare ISOFIX
Număr celex: 42007X1206(01)™7

Modificări (...)

În vigoare de la 06 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Addendum 13: Regulamentul nr. 14

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul
dreptului internațional public. Statutul și data intrării în
vigoare a prezentului regulament trebuie verificate în ultima
versiune a documentului TRANS/WP.29/343/Rev. X, cu starea
CEE-ONU, disponibil la următoarea adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Revizia 4

Cuprinde toate textele valabile până la:

Completarea 2 la seria de modificări 06 - Data intrării în vigoare: 18 ianuarie 2006

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică punctelor de ancorare pentru centurile de siguranță destinate ocupanților adulți ai scaunelor orientate cu fața spre înainte sau spre înapoi, ale vehiculelor de categorii M și N(1).

De asemenea, prezentul regulament se aplică sistemelor de ancorare ISOFIX și punctelor de ancorare superioare ISOFIX destinate sistemelor de fixare a scaunului pentru copii ISOFIX, instalate în vehiculele din categoria M1. Vehiculele N1 prevăzute cu puncte de ancorare ISOFIX trebuie, de asemenea, să respecte dispozițiile prezentului regulament.

(1) Așa cum a fost definit în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3, anexa 7), documentul TRANS/WP29/78/Rev.1/Mod.2 modificat ultima dată prin Modificarea 4.

2. DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament,

2.1. "omologarea unui vehicul" înseamnă omologarea de tip a unui vehicul echipat cu puncte de ancorare pentru anumite tipuri de centuri de siguranță;

2.2. "tip de vehicul" desemnează o categorie de autovehicule care nu prezintă diferențe importante între ele, mai cu seamă în ceea ce privește caracteristicile esențiale precum dimensiunile, formele și materialele elementelor structurii vehiculului sau ale scaunului pe care sunt fixate punctele de ancorare pentru centura de siguranță și sistemele de ancorare ISOFIX, precum și punctele de ancorare superioare ISOFIX și, în cazul în care rezistența punctelor de ancorare este testată prin încercări dinamice, caracteristicile oricărei piese a sistemului de siguranță, în special funcția de limitare a efortului, care are o influență asupra forțelor transmise punctelor de ancorare ale centurilor de siguranță;

2.3. "puncte de ancorare a centurii" sunt componentele structurii vehiculului sau ale structurii scaunelor sau ale oricăror alte părți ale vehiculului de care trebuie fixate centurile de siguranță;

2.4. "punct de ancorare efectiv" reprezintă punctul utilizat pentru a determina convențional, așa cum se prevede la punctul 5.4, unghiul fiecărei părți a centurii de siguranță în raport cu purtătorul acesteia, adică punctul în care trebuie fixată chinga pentru a avea aceeași poziție cu poziția prevăzută pentru centură atunci când aceasta este utilizată și care poate corespunde sau nu unui punct de ancorare real al centurii, în funcție de configurația pieselor de fixare a centurii de siguranță în locul în care aceasta este fixată în punctul de ancorare al centurii.

2.4.1. De exemplu,

2.4.1.1. atunci când pe structura vehiculului sau a scaunului este fixat un dispozitiv de ghidare pentru chingă, punctul median al acestui ghidaj în locul în care chinga părăsește ghidajul pe partea purtătorului centurii este considerat ca punct de ancorare efectiv al centurii; și

2.4.1.2. atunci când centura pornește direct de la purtător către un retractor fixat de structura vehiculului sau a scaunului fără un ghidaj intermediar, se consideră punct de ancorare efectiv punctul de intersecție al axei tamburului de înfășurare a centurii cu planul care trece prin axa centrală a curelei pe tambur;

2.5. "podea" reprezintă partea inferioară a caroseriei vehiculului care leagă pereții laterali ai acestuia. În acest context, "podeaua" include nervurile, reliefurile ambutisate și alte elemente de ranforsare eventuale, chiar dacă sub podea se află, de exemplu, lonjeroanele și traversele;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...