Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 786/2007 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană
Număr celex: 32007D0786

Modificări (...)

În vigoare de la 05 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 octombrie 2007
privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol
la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între
Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o
parte, și statul Israel, pe de altă parte, pentru a ține
seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României
la Uniunea Europeană
(2007/786/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) La data de 23 octombrie 2006, Consiliul a autorizat Comisia, în numele Comunității Europene și a statelor sale membre, să inițieze negocieri cu Israelul în vederea adaptării Acordului euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte(1), denumit în continuare "Acordul euro-mediteraneean", pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

(2) Aceste negocieri s-au încheiat în mod satisfăcător pentru Comisie.

(3) Textul protocolului negociat cu Israelul prevede, la articolul 9 alineatul (2), aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului înainte de intrarea acestuia în vigoare.

(4) Protocolul ar trebui semnat în numele Comunității Europene și al statelor sale membre și aplicat cu titlu provizoriu, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

DECIDE:

___________

(1) JO L 147, 21.6.2000, p. 3.

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Comunității Europene și al statelor sale membre, semnarea protocolului la Acordul euro-mediteraneean, sub rezerva încheierii respectivului protocol.

Textul protocolului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze protocolul în numele Comunității Europene și al statelor sale membre, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 3

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...