Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 785/2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din Regatul Unit, România și Polonia [notificată cu numărul C(2007) 6109] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32007D0785

Modificări (...)

În vigoare de la 04 decembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 3 decembrie 2007
de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecție
referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările
de curte din Regatul Unit, România și Polonia
[notificată cu numărul C(2007) 6109]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2007/785/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne(1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne(2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE(3), în special articolul 63 alineatul (3),

întrucât:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...