Fondul European de Investiții - FEI

Statutul Fondului European de Investiții aprobat la 14 iunie 1994 și modificat la 19 iunie 2000 de adunarea generală (2001/C 225/02)
Număr celex: 32001X0810(01)7

Modificări (...)

În vigoare de la 10 august 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

FONDUL EUROPEAN DE INVESTIȚII

STATUTUL FONDULUI EUROPEAN DE INVESTIȚII
aprobat la 14 iunie 1994 și modificat la 19 iunie 2000 de
adunarea generală (2001/C 225/02)

Articolul 1 Instituire

A. Se instituie Fondul European de Investiții, denumit în continuare "Fondul", având personalitate juridică și autonomie financiară.

Articolul 2 Misiune și activități

1. Misiunea Fondului este de a contribui la realizarea obiectivelor Comunității.

Fondul îndeplinește această misiune prin următoarele activități:

- acordarea de garanții, precum și de alte instrumente comparabile, pentru împrumuturi sau alte obligații financiare, sub orice formă permisă din punct de vedere juridic,

- achiziționarea, deținerea, administrarea și transmiterea participațiilor în orice întreprindere, sub rezerva condițiilor stabilite la articolul 12 alineatul (2) litera (i) din prezentul statut.

2. De asemenea, Fondul se poate implica în alte activități aflate în legătură cu misiunea stabilită la prezentul articol sau care decurg din aceasta. Activitățile Fondului pot include operațiuni de împrumut.

3. Activitățile Fondului se bazează pe principiul bunei gestiuni bancare sau, după caz, pe principiile și practicile bunei gestiuni comerciale. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 28, activitățile menționate anterior se desfășoară printr-o strânsă cooperare între Fond și membrii săi fondatori sau, după caz, între Fond și membrii săi la data respectivă.

Articolul 3 Sediul

Sediul Fondului este la Luxemburg.

Articolul 4 Membri

1. Membrii fondatori ai Fondului sunt următorii:

- Comunitatea Europeană, denumită în continuare "Comunitatea", reprezentată de Comisia Europeană, denumită în continuare "Comisia",

- Banca Europeană de Investiții, denumită în continuare "Banca",

- instituțiile financiare a căror listă este anexată la prezentului statut (anexa I), denumite în continuare "instituțiile financiare".

2. În conformitate cu termenii și condițiile stabilite de consiliul de administrație pe baza unei hotărâri a adunării generale, alte persoane juridice din sectorul financiar, ale căror obiective sunt de natură să contribuie la îndeplinirea misiunii Fondului, pot deveni membre ale Fondului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...