Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 781/2001 de adoptare a unui manual al autorităților de destinație și a unui repertoar de acte care pot fi notificate și comunicate în temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1348/2000 privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială [notificată cu numărul C(2001) 2664]
Număr celex: 32001D0781

Modificări (...)

În vigoare de la 15 noiembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 25 septembrie 2001
de adoptare a unui manual al autorităților de destinație și a
unui repertoar de acte care pot fi notificate și comunicate în
temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1348/2000 privind
notificarea și comunicarea în statele membre a actelor
judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială
[notificată cu numărul C(2001) 2664] (2001/781/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1348/2000 din 29 mai 2000 privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială1, în special art. 17 lit. (a) și (b), întrucât:

(1) În vederea punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000, este necesară elaborarea și publicarea unui manual care să conțină informații despre autoritățile de destinație prevăzute în art. 2 din regulamentul menționat.

(2) Art. 17 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 prevede, de asemenea, elaborarea în limbile oficiale ale Uniunii Europene a unui repertoar de acte care pot fi notificate sau comunicate în temeiul regulamentului menționat.

(3) Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Comisia a elaborat în consecință manualul și repertoarul menționate în art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000, care figurează în anexa la prezenta decizie.

(4) Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 prevede publicarea manualului în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Este oportună, de asemenea, publicarea repertoarului în aceeași publicație.

(5) Pentru a realiza obiectivele regulamentului, este esențial ca autoritățile de origine să aibă acces la un manual care să fie actualizat în mod cât mai frecvent posibil. În consecință, și fără a se aduce atingere actualizării anuale prevăzute în art. 17 lit. (a) din regulament, Comisia pune la dispoziție pe siteul său de Internet o versiune a manualului care este actualizată cu regularitate pe baza modificărilor notificate de statele membre. Este oportun să se aplice același lucru și repertoarului.

(6) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului consultativ înființat în temeiul art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L160, 30.06.2000, p. 37.

Articolul 1

1. Manualul prevăzut în art. 17 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 figurează în anexa I la prezenta decizie.

2. Repertoarul prevăzut în art. 17 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 figurează în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 2

1. Manualul și repertoarul prevăzute în art. 1 se publică pe site-ul Europa.

2. Fără a aduce atingere actualizării anuale a manualului prevăzut în art. 1 alin. (1), Comisia efectuează actualizări periodice ale informațiilor pe baza modificărilor notificate de statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...