Banca Centrală Europeană - BCE

Acordul nr. 512/2004 de cooperare între Banca Centrală Europeană - BCE - și Organizația Internațională a Poliției Judiciare - INTERPOL (2004/C 134/06)
Număr celex: 32004X0512(01)È6

Modificări (...)

În vigoare de la 12 mai 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACORD DE COOPERARE
între Banca Centrală Europeană - BCE - și Organizația Internațională
a Poliției Judiciare - INTERPOL (2004/C 134/06)

PREAMBUL

Organizația Internațională a Poliției Judiciare - Interpol ("Interpol"), organizație internațională cu sediul la adresa 200, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, Franța, reprezentată de secretarul său general Ronald K. Noble,

și

Banca Centrală Europeană ("BCE") cu sediul la Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germania, reprezentată de președintele său, Jean-Claude Trichet,

denumite colectiv "părțile" sau individual "partea",

împărtășind hotărârea comună de a combate amenințările provenind din falsificarea monedei euro în general și dorind să-și coordoneze eforturile în cadrul misiunilor care le sunt încredințate și să coopereze, în conformitate cu competențele lor respective, în special în domeniul detectării bancnotelor euro falsificate,

recunoscând că Interpolul este responsabil cu asigurarea și promovarea celei mai largi asistențe reciproce posibile între autoritățile de poliție judiciară în limitele legislației existente în țările în cauză și în spiritul Declarației Universale a Drepturilor Omului,

considerând că Interpol a contribuit la dezvoltarea cooperării internaționale directe pentru prevenirea și sancționarea falsificării de monedă în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Geneva din 20 aprilie 1929 privind stoparea falsificării de monedă1,

reamintind că BCE are dreptul exclusiv de a autoriza emiterea de bancnote în statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat euro ca monedă unică și că acest drept exclusiv include responsabilitatea pentru protecția monedei euro împotriva falsificării,

recunoscând că BCE joacă un rol activ în prevenirea și detectarea falsificării monedei euro,

luând act de faptul că Orientarea BCE/1999/3 privind unele dispoziții referitoare la bancnotele euro, astfel cum a fost modificată la 26 august 19992, a instituit Centrul de analiză a falsificării de monedă ("CAFM") în cadrul BCE cu scopul de a centraliza analiza tehnică a bancnotelor euro falsificate și datele despre falsificarea monedei euro; de faptul că Baza de date pentru monedă falsificată ("BDMF") a BCE, instituită prin aceeași Orientare BCE/1999/3, a fost redenumită Sistemul de monitorizare a falsificării de monedă prin Decizia BCE/2001/11 din 8 noiembrie 2001 privind unele condiții referitoare la accesul la Sistemul de supraveghere a falsificării de monedă ("SSFM")3; precum și de faptul că Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării4, în special articolul 3, prevede că BCE culege și stochează date tehnice și statistice referitoare la bancnotele și monedele metalice euro falsificate descoperite în țări nemembre,

Luând în considerare faptul că utilizatorii autorizați ai sistemului de comunicații al Interpol includ în prezent birourile și sub-birourile naționale centrale ale Interpol, birourile subregionale, oficiul de legătură de la Bangkok și Misiunea ONU Interimară de Administrare în Kosovo, precum și faptul că utilizatorii autorizați ai SSFM sunt autoritățile naționale competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv centrele naționale de analiză și centrele naționale de analiză a monedelor metalice, precum și, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului și ca urmare a încheierii unor înțelegeri și acorduri bilaterale adecvate, Comisia Europeană, Centrul European Tehnic și Științific, Oficiul European de Poliție (Europol) și autoritățile sau centrele desemnate ale țărilor terțe,

luând act de faptul că BCE poate, de asemenea, să acorde acces în viitor Interpolului la SSFM în condiții ce urmează a fi stabilite de către părți și

după ce au obținut aprobarea Consiliului guvernatorilor BCE pentru conținutul prezentului acord la 22 mai 2003 și aprobarea Adunării generale a Interpol pentru conținutul acordului la 1 octombrie 2003,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

___________

1 Liga Națiunilor, Seria Tratate 1931, nr. 2623, p. 372.

2 JO L 258, 5.10.1999, p. 32.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...