Curtea de Justiție a Comunităților Europene

Instrucțiunile practice privind acțiunile directe și recursurile
Număr celex: 32003Q0416(01)”6

Modificări (...)

În vigoare de la 16 aprilie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CURTEA DE JUSTIȚIE
INSTRUCȚIUNI PRACTICE
privind acțiunile directe și recursurile

CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

în temeiul articolului 125a din regulamentul de procedură,

întrucât:

(1) În interesul bunei desfășurări a procedurilor în cazul acțiunilor directe și recursurilor, este necesar să se pună la dispoziția agenților și avocaților care reprezintă părțile în fața Curții instrucțiuni practice privind depunerea memoriilor, precum și privind pregătirea și desfășurarea ședințelor.

(2) Aceste instrucțiuni reiau, explică și completează anumite dispoziții ale regulamentului de procedură și trebuie să permită agenților și avocaților care reprezintă părțile să ia în considerare constrângerile care se impun Curții, în special ca urmare a gestionării electronice a documentelor și a necesităților legate de traducere și de interpretare.

(3) În temeiul regulamentului de procedură și al instrucțiunilor pentru grefier, grefierul primește actele de procedură, se asigură de conformitatea acestora cu dispozițiile regulamentului și asistă Curtea și camerele, în special, în organizarea ședințelor. În îndeplinirea sarcinilor sale, grefierul se asigură de respectarea de către agenți și avocați a prezentelor instrucțiuni practice solicitând, dacă este cazul, îndreptarea neregulilor de formă în documentele care nu sunt conforme cu acestea sau invitând agentul sau avocatul în cauză să se conformeze acestora.

(4) Reprezentanții agenților statelor membre și ai instituțiilor în cadrul procedurilor în fața Curții, precum și Consiliul Barourilor Uniunii Europene (CCBE) au fost ascultați cu ocazia redactării prezentelor instrucțiuni practice,

ADOPTĂ PREZENTELE INSTRUCȚIUNI PRACTICE:

UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DE COMUNICARE

(1) O copie a actului de procedură original semnat poate fi transmisă grefei în conformitate cu articolul 37 alineatul (6) din regulamentul de procedură:

- fie prin fax [număr de fax (352) 43 37 66],

- fie prin document atașat unui e-mail (adresă de e-mail: ecj.registry@curia.eu.int).

(2) În cazul transmiterii prin e-mail, se acceptă numai o copie scanată a actului original semnat. Un simplu fișier electronic sau un fișier care poartă o semnătură electronică ori o semnătură în facsimil realizată pe calculator nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 37 alineatul (6) din regulamentul de procedură.

Este de dorit ca documentele să fie scanate la o rezoluție de 300 DPI și, pe cât posibil, să fie prezentate în format PDF (imagini și text) utilizând programele Acrobat sau Readiris 7 Pro.

(3) Se consideră că depunerea unui document prin fax sau e-mail respectă termenul numai în cazul în care chiar originalul semnat parvine grefei în termenul de zece zile de la depunere prevăzut la articolul 37 alineatul (6) din regulamentul de procedură. Originalul semnat trebuie să fie expediat fără întârziere, imediat după transmiterea copiei, fără corecturi sau modificări, nici chiar minore. În cazul în care există discrepanță între originalul semnat și copia depusă anterior, se ia în considerare numai data depunerii originalului semnat.

(4) Atunci când, în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) din regulamentul de procedură, o parte este de acord să fie notificată prin fax sau orice alt mijloc tehnic de comunicare, declarația făcută în acest sens trebuie să cuprindă indicarea numărului de fax și/sau adresa de e-mail unde îi pot fi transmise comunicările făcute de grefă. Calculatorul destinatarului trebuie să dispună de un program corespunzător (de exemplu, Acrobat sau Readiris 7 Pro) pentru a putea vizualiza comunicările grefei care vor fi trimise în format PDF.

DEPUNEREA MEMORIILOR

(5) Memoriile și celelalte acte de procedură depuse(*) de către părți trebuie să fie prezentate astfel încât să permită gestionarea electronică a documentelor de către Curte și, în special, scanarea documentelor și recunoașterea caracterelor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...