Curtea de Conturi a Comunităților Europene

Decizia nr. 12/2005 privind accesul public la documentele Curții de Conturi (2005/C 96/01)
Număr celex: 32005D0012(01)‰6

Modificări (...)

În vigoare de la 20 aprilie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA NR. 12-2005
din 10 martie 2005
privind accesul public la documentele Curții de Conturi
(2005/C 96/01)

CURTEA DE CONTURI A COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere regulamentul său de procedură1, în special articolul 30,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene2, în special articolul 143 alineatul 2 și articolul 144 alineatul 1,

întrucât:

Tratatul privind Uniunea Europeană consacră conceptul de transparență la articolul 1 al doilea paragraf, afirmând că Tratatul marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei, în care deciziile se iau într-un mod cât mai transparent posibil și cât mai aproape posibil de cetățean.

În declarația comună3 referitoare la Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei4, Parlamentul European, Consiliul și Comisia solicită celorlalte instituții să adopte norme interne privind accesul public la documente care să țină seama de principiile și limitele stabilite în regulamentul menționat.

Dispozițiile prevăzute de Decizia nr. 18/97 a Curții de Conturi de stabilire de norme interne privind prelucrarea cererilor de acces la documentele deținute de Curte5 sunt anterioare Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 și ar trebui revizuite ținând seama de regulamentul menționat și de jurisprudența Curții Europene de Justiție și a Tribunalului de Primă Instanță.

Transparența consolidează legitimitatea, eficacitatea și responsabilitatea administrației, întărind astfel principiile democrației. În acest scop ar trebui promovate bunele practici administrative privind accesul la documente.

Cu toate acestea, anumite interese publice și private ar trebui protejate prin excepții de la principiul accesului public la documente. În special, trebuie respectate în mod corespunzător standardele internaționale de audit privind natura confidențială a informațiilor referitoare la audit,

DECIDE:

___________

1 JO L 18, 20.1.2005, p. 1.

2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

3 JO L 173, 27.6.2001, p. 5.

4 JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

5 JO C 295, 23.9.1998, p. 1.

Articolul 1 Obiectiv

Obiectivul prezentei decizii este de a defini condițiile, limitele și procedurile prin care Curtea de Conturi acordă acces public la documentele pe care le deține.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...