Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 742/2007 privind stabilirea criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru pompe de căldură acționate electric, pompe de căldură acționată cu gaze și pompe de căldură cu absorbție acționată cu gaze [notificată cu numărul C(2007) 5492] (Text cu relevanță pentru SEE) (2007/742/CE)
Număr celex: 32007D0742

Modificări (...)

În vigoare de la 20 noiembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare, în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf și anexa V punctul 2 al șaselea paragraf,

după consultarea Comisiei Uniunii Europene pentru acordarea etichetei ecologice,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs având caracteristici care îi permit să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte esențiale de mediu.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 dispune că criteriile specifice de etichetare ecologică, întocmite pe baza criteriilor elaborate de Comisiei Uniunii Europene pentru acordarea etichetei ecologice, urmează a fi stabilite în funcție de grupele de produse.

(3) Criteriile ecologice, precum și condițiile de evaluare și verificare aferente sunt valabile pentru o perioadă de trei ani.

(4) Măsurile stipulate în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Grupul de produse "pompe de căldură acționate electric, pompe de căldură acționată cu gaze și pompe de căldură cu absorbție acționată cu gaze" include pompe de căldură care transformă energia existentă din aer, sol sau apă în căldură utilă pentru încălzirea clădirilor sau pentru procesul invers de răcire a clădirilor. O "pompă de căldură" reprezintă dispozitivul sau setul de dispozitive astfel cum este livrat de producător sau de importator către distribuitor, comerciant sau instalator. Această livrare poate să includă sau nu livrarea de pompe de circulație la locul de imersie sau sursă, dar în calcularea valorilor coeficientului de performanță (COP) consumul de energie al pompelor de circulație va fi tot timpul luat în considerare, în conformitate cu standardul EN 14511:2004 (dacă producătorul nu poate furniza informații, se ia în considerare o valoare de referință). În cazul pompelor de căldură cu absorbție acționată cu gaze, metodologia va fi în conformitate cu standardul EN 12309-2:2000.

Grupul de produse va include doar pompele de căldură acționate electric, pompele de căldură acționată cu gaze și pompele de căldură cu absorbție acționată cu gaze având o capacitate de încălzire maximă de 100 kW.

Grupul de produse "pompe de căldură acționate electric, pompe de căldură acționată cu gaze și pompe de căldură cu absorbție acționată cu gaze" nu va include următoarele:

(a) pompe de căldură destinate numai producerii de apă caldă menajeră;

(b) pompe de căldură destinate exclusiv extragerii căldurii dintr-o clădire și evacuării acesteia în aer, sol sau apă,în scopul răcirii clădirii.

Articolul 2

În vederea acordării etichetei ecologice comunitare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, o pompă de căldură trebuie să aparțină grupului de produse "pompe de căldură acționate electric, pompe de căldură acționată cu gaze și pompe de căldură cu absorbție acționată cu gaze" și trebuie să satisfacă toate criteriile prevăzute în anexa din prezenta decizie.

Articolul 3

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...