Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1299/2007 privind recunoașterea grupărilor de producători în sectorul hameiului (versiune codificată)
Număr celex: 32007R1299

Modificări (...)

În vigoare de la 07 noiembrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1299/2007 AL COMISIEI
din 6 noiembrie 2007
privind recunoașterea grupărilor de producători în sectorul hameiului
(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1952/2005 al Consiliului din 23 noiembrie 2005 privind organizarea comună a piețelor în sectorul hameiului și de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1696/71, (CEE) nr. 1037/72, (CEE) nr. 879/73 și (CEE) nr. 1981/82(1), în special articolul 17,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 1351/72 al Comisiei din 28 iunie 1972 privind recunoașterea grupărilor de producători în sectorul hameiului(2) a fost modificat de mai multe ori(3) și în mod substanțial. Este necesar, pentru motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2) Condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1952/2005 pentru recunoașterea unei grupări de producători de hamei implică mai ales aplicarea normelor comune de producție și de introducere pe piață în prima etapă de comercializare, precum și justificarea existenței unei activități economice viabile. Aceste condiții trebuie specificate.

(3) Pentru asigurarea unei anumite uniformități în procedura administrativă, este necesar să se regleze anumite detalii privind cererea, acordarea și retragerea recunoașterii.

(4) Pentru informarea statelor membre și a tuturor părților interesate, este util să se prevadă publicarea, la începutul fiecărui an calendaristic, a unei liste a grupărilor care au fost recunoscute în cursul anului anterior și a celor cărora li s-a retras recunoașterea oficială în cursul aceleiași perioade.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a hameiului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 314, 30.11.2005, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...