Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 789/2006 privind procedurile de consultare și de informare în domeniile asigurării creditului, al garanțiilor și al creditelor financiare (Versiune codificată)
Număr celex: 32006D0789

Modificări (...)

În vigoare de la 18 noiembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 13 noiembrie 2006
privind procedurile de consultare și de informare în domeniile
asigurării creditului, al garanțiilor și al creditelor financiare
(Versiune codificată)
(2006/789/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

întrucât:

(1) Decizia 73/391/EEC a Consiliului din 3 decembrie 1973 privind procedurile de consultare și de informare în domeniile asigurării creditului, al garanțiilor și al creditelor financiare(3) a fost modificată substanțial(4). Este necesar ca, în scopul clarității și raționalității, decizia menționată anterior să fie codificată.

(2) Prin decizia din 27 septembrie 1960(5), Consiliul a instituit un Grup de coordonare a politicilor referitoare la asigurarea creditului, la garanții și la creditele financiare.

(3) Este necesar să fie prevăzute proceduri de consultare și de informare în domeniile asigurării creditului, al garanțiilor și al creditelor financiare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO C 226 E, 15.9.2005, p. 43.

(2) JO C 302, 07.12.2004, p. 19.

(3) JO L 346, 17.12.1973, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de Aderare din 1994.

(4) A se vedea anexa III.

(5) JO L 66, 27.10.1960, p. 1339.

Articolul 1

Prezenta decizie vizează procedurile de consultare și de informare în domeniile asigurării creditului, al garanțiilor și al creditelor financiare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...