Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 779/2006 privind măsurile de sănătate animală tranzitorii de control a pestei porcine clasice în România [notificată cu numărul C(2006) 5387] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32006D0779

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 15 noiembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 14 noiembrie 2006
privind măsurile de sănătate animală tranzitorii de control
a pestei porcine clasice în România
[notificată cu numărul C(2006) 5387]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2006/779/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și României, în special articolul 42,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne1, în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne2, în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice3 introduce măsuri comunitare minime de combatere a acestei boli. Aceasta stabilește măsurile care trebuie luate în caz de apariție a unui focar de pestă porcină clasică. Aceste măsuri prevăd, în special, că statele membre trebuie să prezinte Comisiei, în urma confirmării unui caz primar de pestă porcină clasică la porci sălbatici, un plan privind măsurile luate pentru eradicarea bolii. De asemenea, această directivă prevede vaccinarea de urgență a porcilor din exploatațiile de porcine și a porcilor sălbatici.

(2) În 2006 România a notificat Comisiei apariția frecventă de focare de pestă porcină clasică în exploatațiile de porcine situate pe teritoriul său. De asemenea, boala a apărut și este încă prezentă la porcii sălbatici.

(3) Ca răspuns la apariția acestor focare, România a luat măsuri de control a pestei porcine clasice în conformitate cu dispozițiile Directivei 2001/89/CE.

(4) De asemenea, România a prezentat Comisiei, pentru aprobare, un plan de eradicare a pestei porcine clasice și planuri de vaccinare de urgență a porcilor din exploatațiile de porcine și a porcilor sălbatici împotriva acestei boli.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...