Comisia Comunităților Europene

Decizia din 9 noiembrie 2006 de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune [notificată cu numărul C(2006) 5304] (Text cu relevanță SEE) (2006/771/CE)
Număr celex: 32006D0771(01)¤5

Modificări (...)

În vigoare de la 11 noiembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 9 noiembrie 2006
de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării
de dispozitive cu rază mică de acțiune
[notificată cu numărul C(2006) 5304]
(Text cu relevanță SEE)
(2006/771/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio)1, în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Dată fiind folosirea lor foarte răspândită în Comunitatea Europeană și în lume, dispozitivele cu rază mică de acțiune au un rol tot mai important în economie și în viața de zi cu zi a cetățenilor, cu diferite tipuri de aplicații cum ar fi alarmele, echipamente pentru comunicații locale, dispozitive pentru deschiderea ușilor sau implanturi medicale. Dezvoltarea aplicațiilor pe baza dispozitivelor cu rază mică de acțiune în Comunitatea Europeană ar putea, de asemenea, contribui la îndeplinirea anumitor obiective politice comunitare, precum realizarea pieței interne, promovarea inovării și a cercetării și dezvoltarea societății informaționale.

(2) Dispozitivele cu rază mică de acțiune sunt în mod caracteristic produse destinate vânzării în masă și/sau portabile, care pot fi luate și folosite cu ușurință peste hotare; prin urmare, diferențele privind condițiile de acces în spectrul de frecvențe radio împiedică circulația liberă a acestora, cresc costurile de producție și creează riscul interferenței dăunătoare cu alte aplicații și servicii radio. Pentru a folosi avantajele pieței interne pentru acest tip de dispozitiv, pentru a sprijini competitivitatea industriei prelucrătoare din UE prin creșterea economiilor de scară și micșorarea costurilor pentru consumatori, spectrul de frecvențe radio trebuie, prin urmare, pus la dispoziție în Comunitate pe baza condițiilor tehnice armonizate.

(3) Întrucât acest tip de dispozitiv folosește spectrul de frecvențe radio cu putere mică de emisie și putere de emisie cu rază mică de acțiune, posibilitatea de a interfera cu alți utilizatori ai spectrului de frecvențe radio este foarte limitată. Prin urmare, astfel de dispozitive pot folosi benzi de frecvență cu alte servicii care sunt sau nu supuse autorizării, fără a produce interferențe dăunătoare și pot coexista cu alte dispozitive cu rază mică de acțiune. Prin urmare, folosirea lor nu ar trebui să supusă autorizării individuale în temeiul Directivei 2002/20/CE2 (Directiva privind autorizarea). În plus, serviciile de radiocomunicații, astfel cum sunt definite în regulamentul privind radiocomunicațiile al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, au prioritate față de dispozitivele cu rază mică de acțiune și nu li se impune să asigure protecția unor anumite tipuri de dispozitive cu rază mică de acțiune contra interferenței. Întrucât utilizatorilor de dispozitive cu rază mică de acțiune nu li se poate garanta, în consecință, nicio protecție contra interferenței, este responsabilitatea producătorilor de dispozitive cu rază mică de acțiune să asigure protecția acestor dispozitive contra interferenței dăunătoare a serviciilor de radiocomunicații, precum și contra altor dispozitive cu rază mică de acțiune, care funcționează în conformitate cu reglementările comunitare sau naționale aplicabile. În temeiul Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (Directiva R&TTE)3, producătorii ar trebui să se asigure că dispozitivele cu rază mică de acțiune folosesc în mod eficient spectrul de frecvențe radio, astfel încât să evite interferarea dăunătoare cu alte dispozitive cu rază mică de acțiune.

(4) Un număr semnificativ de astfel de dispozitive sunt deja clasificate sau probabil vor fi clasificate în viitor ca echipamente de "Categoria 1" în temeiul Deciziei 2000/299/CE a Comisiei din 6 aprilie 2000 de stabilire a clasificării inițiale a echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații și a identificatorilor asociați4, adoptată în temeiul Directivei R&TTE, articolul 4 alineatul (1). Decizia 2000/299/CE recunoaște echivalența interfețelor radio care îndeplinesc condițiile "Categoriei 1", astfel încât echipamentele radio pot fi introduse pe piață și pot fi puse în funcțiune fără restricții în întreaga Comunitate.

(5) Deoarece disponibilitatea spectrului de frecvențe radio armonizat și a condițiilor asociate de utilizare determină clasificarea la "Categoria 1", prezenta decizie va consolida într-o mai mare măsură continuitatea acestei clasificări odată realizată.

(6) Prin urmare, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din decizia privind spectrul de frecvențe radio, la data de 11 martie 2004 Comisia a emis un mandat5 pentru CEAPT pentru a armoniza utilizarea frecvențelor pentru dispozitivele cu rază mică de acțiune. În replică la acest mandat, în raportul său6 din 15 noiembrie 2004, CEAPT a stabilit lista cu măsuri voluntare de armonizare care există în Comunitatea Europeană pentru dispozitivele cu rază mică de acțiune și a declarat că este necesar un angajament mai ferm al statelor membre pentru a asigura stabilitatea juridică a armonizării frecvențelor realizată de CEAPT. În consecință, este necesar să se stabilească un mecanism pentru ca astfel de măsuri de armonizare să fie obligatorii din punct de vedere juridic în Comunitatea Europeană.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...