Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1986/2006 privind accesul la Sistemul de informații Schengen din a doua generație (SIS II) al serviciilor care răspund, în statele membre, de înmatricularea vehiculelor
Număr celex: 32006R1986

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 28 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1986/2006 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 20 decembrie 2006
privind accesul la Sistemul de informații Schengen din a doua
generație (SIS II) al serviciilor care răspund, în statele membre,
de înmatricularea vehiculelor

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule3, statele membre își oferă asistență în vederea punerii în aplicare a directivei menționate anterior și pot schimba informații pe plan bilateral sau multilateral în special în vederea verificării, înaintea fiecărei înmatriculări a unui vehicul, a situației legale a acestuia în statul membru unde era înmatriculat până atunci. Această verificare poate însemna recurgerea la o rețea electronică.

___________

1 JO C 65, 17.3.2006, p. 27.

2 Avizul Parlamentului European din 25 octombrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

3 JO L 138, 1.6.1999, p. 57. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei (JO L 16.1.2004, p. 29).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...