Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1966/2006 privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție
Număr celex: 32006R1966

Modificări (...)

În vigoare de la 30 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1066/2006 AL CONSILIULUI
din 21 decembrie 2006
privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare
la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului1 stabilește un cadru destinat să asigure conservarea și exploatarea durabilă a resurselor pescărești în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului.

(2) Obiectivele legate de conservarea și exploatarea durabilă a resurselor pescărești se realizează prin îndeplinirea condițiilor care reglementează accesul la ape și la resurse, și anume prin limitarea capturilor și reducerea efortului de pescuit, precum și prin adoptarea de măsuri referitoare la tehnicile de pescuit, uneltele de pescuit și dimensiunile capturilor.

(3) Prin urmare, pentru o gestionare judicioasă a posibilităților de pescuit și pentru realizarea obiectivelor menționate, este necesar controlul activităților de pescuit prin cele mai adecvate mijloace. Controlul cantităților capturate se realizează, în principal, prin colectarea de informații privind capturile, debarcările, transbordările, transporturile și vânzările, în timp ce controlul efortului de pescuit se realizează în principal prin colectarea de informații privind caracteristicile navei, timpul consacrat pescuitului și uneltele utilizate. De asemenea, tehnologiile de control de la distanță permit autorităților abilitate pentru controlul activităților de pescuit să detecteze prezența navelor într-o zonă dată. Combinarea tuturor acestor mijloace permite obținerea de informații mai precise.

(4) Articolul 22 alineatul (1) și, respectiv, articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 prevăd că în 2004 Consiliul urmează să decidă cu privire la obligația de înregistrare și transmitere electronică a informațiilor relevante referitoare la activitățile de pescuit, inclusiv debarcarea sau transbordarea capturilor și borderourile de vânzări, precum și la obligația de instalare a unui dispozitiv de teledetecție.

(5) Statele membre și alte țări au realizat în ultimii ani proiecte pilot privind înregistrarea și comunicarea electronică, precum și teledetecția. Aceste proiecte s-au dovedit a fi eficace și rentabile.

(6) În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului2, comandanții navelor de pescuit comunitare țin un jurnal de bord pentru activitățile lor.

(7) Articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 prevede că produsele pescărești se vând de pe nava de pescuit numai cumpărătorilor înregistrați sau la licitații înregistrate.

(8) Articolul 9 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 prevede că centrele de licitație sau alte organisme sau persoane autorizate de către statele membre, care sunt responsabile cu prima comercializare a produselor pescărești, prezintă, la prima vânzare, un borderou de vânzări autorităților competente pe teritoriul cărora are loc prima comercializare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...