Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (2006/C 139/01)
Număr celex: 32006Q0614(01)5

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iunie 2006

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACORD INTERINSTITUȚIONAL
între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina
bugetară și buna gestiune financiară (2006/C 139/01)

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

denumite în continuare "instituțiile",

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Scopul prezentului acord este de a pune în aplicare disciplina bugetară și a îmbunătăți funcționarea procedurii bugetare anuale și cooperarea dintre instituții în domeniul bugetar, precum și de a asigura o bună gestiune financiară.

2. Disciplina bugetară în sensul prezentului acord se referă la totalitatea cheltuielilor. Ea este obligatorie pentru toate instituțiile pe durata în care prezentul acord este în vigoare.

3. Prezentul acord nu aduce atingere competențelor bugetare deținute de instituții, în conformitate cu tratatele. Atunci când se face trimitere la prezentul punct, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată și Parlamentul European cu majoritatea membrilor și trei cincimi din voturile exprimate, în conformitate cu regulile de votare prevăzute la articolul 272 alineatul (9) paragraful al cincilea din Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare "Tratatul CE").

4. În cazul apariției unei revizuiri a tratatului având implicații bugetare în perioada cadrului financiar multianual 2007-2013 (denumit în continuare "cadru financiar"), se efectuează în mod corespunzător ajustările necesare.

5. Orice modificare a dispozițiilor prezentului acord necesită consimțământul tuturor instituțiilor. Modificările cadrului financiar trebuie efectuate în conformitate cu procedurile prevăzute în acest sens de prezentul acord.

6. Prezentul acord cuprinde trei părți:

- Partea I cuprinde definiția și modalitățile de aplicare ale cadrului financiar și se aplică pe durata cadrului financiar respectiv.

- Partea II se referă la îmbunătățirea colaborării interinstituționale pe durata procedurii bugetare.

- Partea III cuprinde dispoziții referitoare la buna gestiune financiară a fondurilor UE.

7. Atunci când consideră necesar și în orice caz în momentul prezentării unei propuneri pentru un nou cadru financiar în conformitate cu punctul 30, Comisia prezintă un raport privind aplicarea prezentului acord, însoțit, după caz, de o propunere de modificare.

8. Prezentul acord intră în vigoare la 1 ianuarie 2007 și înlocuiește:

- Acordul interinstituțional din 6 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și îmbunătățirea procedurii bugetare1,

- Acordul interinstituțional din 7 noiembrie 2002 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind finanțarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene care completează Acordul interinstituțional din 6 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și îmbunătățirea procedurii bugetare2.

___________

1 JO C 172, 18.6.1999, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...