Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 16/2006 privind cadrul legal pentru procedurile contabile și de raportare financiară din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale (BCE/2006/16)
Număr celex: 32006O0016

Modificări (...)

În vigoare de la 11 decembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 10 noiembrie 2006
privind cadrul legal pentru procedurile contabile și de raportare
financiară din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale
(BCE/2006/16) (2006/887/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1, 14.3 și 26.4,

având în vedere contribuția Consiliului General al Băncii Centrale Europene (BCE) în temeiul articolului 47.2 liniuțele a doua și a treia din statut,

întrucât:

(1) Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) se supune obligațiilor de raportare în temeiul articolului 15 din statut.

(2) În temeiul articolului 26.3 din statut, Comitetul executiv al BCE întocmește un bilanț consolidat al SEBC în scopuri analitice și operaționale.

(3) În temeiul articolului 26.4 din statut, Consiliul Guvernatorilor BCE stabilește normele necesare pentru standardizarea procedurilor de raportare contabilă și financiară a operațiunilor întreprinse de băncile centrale naționale (BCN) în vederea aplicării articolului 26 din statut.

(4) Publicarea datelor referitoare la bancnotele euro aflate în circulație, la remunerarea creanțelor/angajamentelor nete intra-Eurosistem rezultate din alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului și la venitul monetar trebuie armonizate în situațiile financiare anuale publicate ale BCN. Elementele care trebuie armonizate sunt indicate cu un asterisc în anexele IV, VIII și IX.

(5) Orientarea BCE/2002/10 din 5 decembrie 2002 privind cadrul legal pentru procedurile contabile și de raportare financiară din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale1 necesită modificări semnificative. De la 1 ianuarie 2007 Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) folosește abordarea economică pentru înregistrarea operațiunilor de schimb valutar, a instrumentelor financiare exprimate în monedă străină și a dobânzilor acumulate asociate. Din motive de claritate, este necesar să se procedeze la o reformare a respectivei orientări într-un singur text,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

___________

1 JO L 58, 3.3.2003, p. 1.

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Definiții

(1) În sensul prezentei orientări:

(a) "bănci centrale naționale" (BCN) desemnează BCN ale statelor membre care au adoptat euro;

(b) "Eurosistem" desemnează BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre care au adoptat euro;

(c) "obiective contabile și de raportare financiară ale Eurosistemului" desemnează obiectivele pentru care BCE elaborează situațiile financiare enumerate în anexa I, în conformitate cu articolele 15 și 26 din statut;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...