Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 668/2007 privind exercitarea în mod provizoriu de către Comunitatea Europeană a unor drepturi și obligații similare celor acordate membrilor Organizației Mondiale a Vămilor
Număr celex: 32007D0668

Modificări (...)

În vigoare de la 18 octombrie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 25 iunie 2007
privind exercitarea în mod provizoriu de către Comunitatea Europeană
a unor drepturi și obligații similare celor acordate membrilor
Organizației Mondiale a Vămilor (2007/668/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) La 19 martie 2001, Consiliul a decis să autorizeze Comisia să negocieze în numele Comunității Europene aderarea Comunității Europene la Organizația Mondială a Vămilor(1).

(2) Convenția de instituire a Consiliului de Cooperare Vamală este de așteptat să fie modificată de către Consiliul Organizației Mondiale a Vămilor în cadrul celei de-a 109-a/110-a sesiuni, în iunie 2007, pentru a permite uniunilor vamale sau economice, inclusiv Comunității Europene, să devină membre ale Organizației Mondiale a Vămilor.

(3) Statele membre ale Comunității Europene ar trebui să sprijine acest proiect de modificare, după adoptarea căruia de către Consiliul Organizației Mondiale a Vămilor s-ar permite aderarea Comunității la convenția modificată.

(4) Ca urmare a unor discuții exploratorii cu Organizația Mondială a Vămilor, Comunitatea Europeană și Organizația Mondială a Vămilor au examinat posibilitatea exercitării de către Comunitate, până la ratificarea Convenției de instituire a Consiliului de Cooperare Vamală, modificate, de către toți membrii Organizației Mondiale a Vămilor, a unor drepturi și obligații similare celor care revin membrilor Organizației Mondiale a Vămilor.

(5) Comunitatea Europeană își va putea asuma probabil aceste drepturi și obligații în cadrul Convenției de instituire a Consiliului de Cooperare Vamală cu privire la aspecte de competența Comunității.

(6) Statele membre ale Comunității Europene își păstrează statutul în cadrul Organizației Mondiale a Vămilor.

(7) Atât Comunitatea Europeană cât și statele sale membre dispun de competențe în domeniile aflate sub incidența Convenției de instituire a Consiliului de Cooperare Vamală.

(8) Trebuie stabilită poziția Comunității pentru problemele care intră în competența sa. Pentru probleme care sunt parțial de competența Comunității, statele membre ale Comunității Europene ar trebui să încerce să adopte o poziție comună pentru asigurarea unității reprezentării externe a Comunității Europene și a statelor membre ale acesteia.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...