Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 643/2007 privind normele financiare ale Agenției Europene de Apărare și normele privind achizițiile publice și contribuțiile financiare din bugetul operațional al Agenției Europene de Apărare
Număr celex: 32007D0643

În vigoare de la 12 octombrie 2007 până la 03 august 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA 2007/643/PESC A CONSILIULUI
din 18 septembrie 2007
privind normele financiare ale Agenției Europene de Apărare și normele
privind achizițiile publice și contribuțiile financiare din bugetul
operațional al Agenției Europene de Apărare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acțiunea comună 2004/551/PESC a Consiliului din 12 iulie 2004 privind instituirea Agenției Europene de Apărare(1), în special articolul 18 alineatul (1),

întrucât:

(1) La 13 septembrie 2004, Consiliul a adoptat Decizia 2004/658/PESC privind dispozițiile financiare aplicabile bugetului general al Agenției Europene de Apărare(2).

(2) La 21 noiembrie 2005, Consiliul a adoptat Decizia 2005/821/PESC de modificare a Deciziei 2004/658/PESC(3), care prevedea necesitatea reexaminării sau a modificării, după caz, a acestor dispoziții financiare de către Comitetul director al agenției până la 31 decembrie 2006.

(3) La 13 noiembrie 2006, Comitetul director a adoptat Decizia 2006/29 (Cor.), care a modificat și a înlocuit titlurile I, II și IV ale "Dispozițiilor financiare aplicabile bugetului general al agenției" existente cu "Normele financiare ale Agenției Europene de Apărare".

(4) La 14 decembrie 2006, Comitetul director a adoptat Decizia 2006/34, care a modificat și a înlocuit titlul III al "Dispozițiilor financiare aplicabile bugetului general al agenției" existente cu "Normele privind achizițiile publice și contribuțiile financiare din bugetul operațional al Agenției Europene de Apărare".

(5) Cu ocazia adoptării deciziilor menționate mai sus, Comitetul director a propus, de asemenea, Consiliului să îi confere, cu titlu permanent, competența de a modifica aceste norme.

(6) Noile norme financiare adoptate de către Comitetul director al agenției ar trebui confirmate și Comitetului director i-ar trebui conferită competența de a reexamina și modifica aceste norme, în anumite limite, dacă este necesar,

DECIDE:

___________

(1) JO L 245, 17.7.2004, p. 17.

(2) JO L 300, 25.9.2004, p. 52.

(3) JO L 305, 24.11.2005, p. 43.

Articolul 1

(1) Normele financiare ale Agenției Europene de Apărare, precum și normele privind achizițiile publice și contribuțiile financiare din bugetul operațional al Agenției Europene de Apărare sunt prevăzute în anexă. Aceste norme înlocuiesc dispozițiile din anexa la Decizia 2004/658/PESC, astfel cum au fost modificate de către Comitetul director(4).

(2) Comitetul director reexaminează și adoptă modificări tehnice ale acestor norme dacă este necesar, în special în vederea asigurării coerenței cu normele comunitare relevante. Modificările substanțiale, de natură să afecteze domeniul de aplicare și obiectivul acestor norme, principiile de gestionare bugetară și financiară și dispozițiile generale privind achizițiile publice, precum și orice norme noi cu consecințe bugetare importante sunt supuse aprobării Consiliului.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...